HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 28 of 77)

Languages: Danish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 77
Visse mobile netværksudbydere kræver brugen af et SIM-kort (Subscriber Identity Module). Et SIM-kort
indeholder grundlæggende oplysninger om dig, f.eks. et PIN (Personal Identification Number), samt
netværksoplysninger. Nogle computere har et forudinstalleret SIM-kort. Hvis SIM-kortet ikke er
forudinstalleret, findes det muligvis i HP Mobilt bredbånd-dokumenterne, som fulgte med computeren, eller
den mobile netværksudbyder leverer det evt. særskilt fra computeren.
Oplysninger om HP Mobilt Bredbånd, og hvordan du aktiverer tjenesten hos en foretrukken mobilnetoperatør,
finder du i HP Mobilt Bredbånd-oplysningerne, som fulgte med computeren.
Brug af GPS (kun udvalgte produkter)
Din computer er muligvis udstyret med en GPS-enhed (Global Positioning System). GPS-satellitter sørger for
lokaliserings-, hastigheds- og retningsoplysninger til GPS-udstyrede systemer.
Hvis du vil aktivere GPS, skal du sørge for, at placeringen er aktiveret under indstillingen Placering.
Skriv
placering
i søgefeltet på proceslinjen, vælg
Indstillinger for beskyttelse af oplysninger
, og
vælg derpå en indstilling.
Brug af trådløse Bluetooth-enheder (kun udvalgte produkter)
En Bluetooth-enhed muliggør kortrækkende, trådløs kommunikation, som erstatter de fysiske
kabelforbindelser, der traditionelt sammenkæder elektroniske enheder som f.eks. følgende:
Computere (stationære, bærbare)
Telefoner (mobiltelefoner, trådløse telefoner, smartphones)
Billedenheder (printer, kamera)
Lydenheder (headset, højttalere)
Mus
Eksternt tastatur
Tilslutning af Bluetooth-enheder
Inden du kan bruge en Bluetooth-enhed, skal du oprette en Bluetooth-forbindelse.
1.
Skriv
bluetooth
i søgefeltet på proceslinjen, og vælg derefter
Indstillinger for Bluetooth og andre
enheder
.
2.
Aktivér
Bluetooth
, hvis det ikke allerede er aktiveret.
3.
Vælg
Tilføj Bluetooth eller en anden enhed
, og vælg derefter
Bluetooth
i dialogboksen
Tilføj en enhed
.
4.
Vælg din enhed på listen, og følg anvisningerne på skærmen.
BEMÆRK:
Hvis enheden kræver bekræftelse, vises der en parringskode. På den enhed, som du tilføjer, skal
du følge anvisningerne på skærmen for at kontrollere, at koden på din enhed stemmer overens med
parringskoden. Du kan få yderligere oplysninger i den dokumentation, der fulgte med enheden.
BEMÆRK:
Hvis din enhed ikke står på listen, skal du sørge for, at Bluetooth er slået til på enheden. Visse
enheder har muligvis yderligere krav. Se den dokumentation, der fulgte med enheden.
16
Kapitel 3
Tilslutning til et netværk
Sample