HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 26 of 77)

Languages: Danish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 77
3
Tilslutning til et netværk
Du kan have computeren med dig overalt. Men selv når du er hjemme, kan du udforske verden og få adgang til
oplysninger fra millioner af websteder ved brug af din computer og en kabelbaseret eller trådløs
netværksforbindelse. Dette kapitel hjælper dig med at komme i forbindelse med verden.
Tilslutning til et trådløst netværk
Din computer er muligvis udstyret med en eller flere af følgende integrerede trådløse enheder:
WLAN-enhed – opretter forbindelse med computeren til trådløse, lokale netværk (kaldes typisk for Wi-
Fi-netværk, trådløse LAN- eller WLAN-netværk) på virksomhedskontorer, i hjemmet og på offentlige
steder, som f.eks. lufthavne, restauranter, caféer, hoteller og universiteter. WLAN-enheden i din
computer kommunikerer med en trådløs router eller et trådløst adgangspunkt.
HP Mobilt bredbånd-modul – giver dig trådløs forbindelse over et trådløst WAN (WWAN), et meget større
område. Mobilnetværksudbydere installerer basestationer (minder om telefonmaster til mobiltelefoner)
over store geografiske områder for at kunne tilbyde dækning på tværs af hele stater, regioner eller
endda lande.
Bluetooth®-enhed – Opretter et personligt netværk (PAN, Personal Area Network) for at tilslutte til
andre Bluetooth-aktiverede enheder, som f.eks. computere, telefoner, printere, headset, højttalere og
kameraer. I et PAN-netværk kommunikerer enhederne direkte med andre enheder, og de skal være
forholdsvis tæt på hinanden – som regel inden for 10 meters (ca. 33 fod) afstand.
Brug af knapper til trådløs
Du kan kontrollere de trådløse enheder i computeren ved hjælp af en eller flere af disse funktioner:
Tasten Flytilstand (også kaldet
knappen Trådløs
eller
tast til trådløs
)
Kontrolelementer i operativsystemet
Tasten Flytilstand
Computeren kan have tasten Flytilstand, en eller flere trådløse enheder og en eller to lysdioder for trådløs.
Alle de trådløse enheder på computeren er aktiveret fra fabrikkens side.
Lysdioden for trådløs angiver den generelle strømtilstand for dine trådløse enheder, ikke status for
individuelle enheder.
Kontrolelementer i operativsystemet
Netværks- og delingscenter gør det muligt at opsætte en forbindelse eller et netværk, oprette forbindelse til
et netværk og diagnosticere og løse netværksproblemer.
Sådan anvendes kontrolelementer i operativsystemet:
Højreklik på ikonet Netværksstatus på proceslinjen, og vælg derefter
Åbn netværks- og
internetindstillinger
.
‒ eller –
Vælg ikonet Netværksstatus på proceslinjen, og vælg derefter
Netværks- og internetindstillinger
.
14
Kapitel 3
Tilslutning til et netværk
Sample