HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 24 of 77)

Languages: Danish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 77
Tabel 2-8
Handlingstaster og beskrivelse af deres funktion (fortsat)
Ikon
Beskrivelse
Afspiller næste nummer på en lyd-cd eller næste afsnit på en dvd eller bd.
Aktiverer eller deaktiverer flytilstand og den trådløse funktion.
BEMÆRK:
Tasten Flytilstand benævnes også knappen Trådløs.
BEMÆRK:
Der skal i forvejen være opsat et trådløst netværk, hvis du vil oprette en trådløs forbindelse.
Bund
Tabel 2-9
Komponenter i bunden og beskrivelse af deres funktion
Komponent
Beskrivelse
Ventilationsåbning
Lader luftstrømmen afkøle indvendige komponenter.
BEMÆRK:
Computerens ventilator starter automatisk for at nedkøle
interne komponenter og forhindre overophedning. Det er helt
normalt, at den indbyggede ventilator slår til og fra under drift.
Mærkater
Mærkaterne på computeren indeholder oplysninger, som du kan få brug for ved fejlfinding i forbindelse med
systemproblemer, eller når du har computeren med på rejser til udlandet. Mærkater kan være i papirform eller
præget på produktet.
VIGTIGT:
Kontroller følgende steder for at finde mærkaterne, der er beskrevet i dette afsnit: i bunden af
computeren, i batterirummet, under servicedækslet, på bagsiden af skærmen eller på bunden af en
tabletkickstand.
Servicemærkat – Giver vigtige oplysninger til identifikation af computeren. Når du kontakter support, vil
du sandsynligvis blive spurgt om serienummeret, produktnummeret eller modelnummeret. Find disse
oplysninger, før du kontakter support.
12
Kapitel 2
Lær din computer at kende
Sample