HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 23 of 77)

Languages: Danish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 77
Tabel 2-7
Specialtaster og beskrivelse af deres funktion (fortsat)
Komponent
Beskrivelse
BEMÆRK:
Hvis den numeriske tastaturfunktion er aktiv, når
computeren slukkes, genaktiveres den, når der tændes for
computeren igen.
Handlingstaster
Handlingstasterne udfører ofte anvendte systemfunktioner som defineret af ikonsymbolerne på
funktionstasterne
f1
-
f12
. Handlingstasterne varierer fra computer til computer.
Tryk på tasten, og hold den nede for at bruge en handlingstast.
Tabel 2-8
Handlingstaster og beskrivelse af deres funktion
Ikon
Beskrivelse
Åbner websiden "Hvordan du får hjælp i Windows 10".
Reducerer skærmens lysstyrke trinvist, så længe du holder tasten nede.
Øger skærmens lysstyrke trinvist, så længe du holder tasten nede.
Skifter mellem visning af billedet på de skærmenheder, der er tilsluttet systemet. Hvis f.eks. en skærm er
sluttet til computeren og du gentagne gange trykker på denne tast, ændres skærmbilledet fra
computerskærmen til den tilsluttede skærm, så det samme billede vises på både computerskærmen og
skærmen.
Slår baggrundslyset til tastaturet fra eller til. På udvalgte produkter kan du justere lysstyrken for
baggrundslyset til tastaturet. Tryk gentagne gange på tasten for at justere lysstyrken fra høj (når du tænder
for computeren første gang) til lav og slukket. Når du ændrer indstilling for baggrundslyset til tastaturet,
vender lyset tilbage til den forrige indstilling, hver gang du tænder computeren. Baggrundslyset til tastaturet
slukkes efter 30 sekunder uden aktivitet. Tryk på en vilkårlig tast eller på din TouchPad for at tænde
baggrundslyset til tastaturet (kun udvalgte produkter). Sluk funktionen, hvis du vil spare batterispænding.
Slår højttalerlyden til eller fra.
Reducerer højttalerlydstyrken trinvist, når du holder tasten inde.
Forøger højttalerlydstyrken trinvist, når du holder tasten inde.
Afspiller det forrige nummer på en lyd-cd eller det forrige afsnit på en dvd eller Blu-ray-disk (BD).
Starter en lyd-cd, dvd eller bd, sætter den på pause eller genoptager afspilningen.
Tastaturområde
11
Sample