HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 22 of 77)

Languages: Danish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 77
Tabel 2-6
Knap, højttalere, luftkanal, og fingeraftrykslæser og beskrivelse af deres funktion (fortsat)
Komponent
Beskrivelse
BEMÆRK:
Computerens ventilator starter automatisk for at nedkøle
interne komponenter og forhindre overophedning. Det er helt normalt,
at den indbyggede ventilator slår til og fra under drift.
(4)
Fingeraftrykslæser (kun udvalgte
produkter)
Gør det muligt at logge på Windows via fingeraftryk i stedet for
adgangskode.
Tryk din finger mod fingeraftrykslæseren. Se
Sådan bruges
Windows Hello (kun udvalgte produkter)
på side
40
for flere
oplysninger.
VIGTIGT:
Hvis du vil forhindre problemer med logon via
fingeraftryk, skal du sikre, at alle sider af din finger læses af
fingeraftrykslæseren, når du registrerer dit fingeraftryk.
Specialtaster
Tabel 2-7
Specialtaster og beskrivelse af deres funktion
Komponent
Beskrivelse
(1)
Tasten
esc
Viser systemoplysninger, når der trykkes på den i kombination med
tasten
fn
.
(2)
Tasten
fn
Udfører specifikke funktioner, hvis den anvendes i kombination med
en anden tast.
(3)
Windows-tasten
Åbner menuen Start.
BEMÆRK:
Hvis du trykker på Windows-tasten igen, lukker menuen
Start.
(4)
Handlingstaster
Udfør ofte anvendte systemfunktioner. Se
Handlingstaster
på side
11
.
(5)
Tasten
num lock
Skifter mellem de navigationsmæssige og numeriske funktioner på
det integrerede numeriske tastatur.
(6)
Integreret numerisk tastatur
Et separat tastatur til højre for bogstavtastaturet. Når der trykkes på
num lock
, kan det numeriske tastatur bruges på samme måde som et
eksternt numerisk tastatur.
10
Kapitel 2
Lær din computer at kende
Sample