HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 21 of 77)

Languages: Danish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 77
Knap, højttalere, luftkanal og fingeraftrykslæser
Tabel 2-6
Knap, højttalere, luftkanal, og fingeraftrykslæser og beskrivelse af deres funktion
Komponent
Beskrivelse
(1)
Tænd/sluk-knap
Når computeren er slukket, skal du trykke på knappen for at
tænde computeren.
Når computeren er tændt, skal du trykke kortvarigt på knappen
for at starte slumretilstanden.
Når computeren er i slumretilstand, skal du trykke kortvarigt på
knappen for at afslutte tilstanden (kun udvalgte produkter).
Når computeren er i dvaletilstand, skal du trykke kortvarigt på
knappen for at afslutte tilstanden.
VIGTIGT:
Hvis du trykker på og holder tænd/sluk-knappen nede,
mister du oplysninger, der ikke er gemt.
Hvis computeren ikke længere reagerer, og procedurerne til
nedlukning ikke virker, skal du holde tænd/sluk-knappen nede i mindst
10 sekunder for at slukke computeren.
Hvis du vil vide mere om strømindstillinger, skal du se dine
indstillinger for strømstyring:
Højreklik på ikonet
Strøm
, og vælg derefter
Indstillinger
for strøm
.
(2)
Højttalere (2)
Leverer lyd.
(3)
Ventilationsåbning
Lader luftstrømmen afkøle indvendige komponenter.
Tastaturområde
9
Sample