HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 20 of 77)

Languages: Danish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 20 of 77
Lysdioder
Tabel 2-5
Lysdioder og beskrivelse af deres funktion
Komponent
Beskrivelse
(1)
Lysdiode for Caps Lock
Tændt: Caps Lock er aktiveret, hvilket får alle tastanslag til at
skifte til store bogstaver.
(2)
Lysdiode for lydløs
Tændt: Computerens lyd er slået fra.
Slukket: Computerens lyd er slået til.
8
Kapitel 2
Lær din computer at kende
Sample