HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 2 of 77)

Languages: Danish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 77
© Copyright 2019, 2020 HP Development
Company, L.P.
Bluetooth er et varemærke tilhørende dets
indehaver og anvendes af HP Inc. under licens.
Intel, Celeron og Pentium er varemærker
tilhørende Intel Corporation eller
virksomhedens datterselskaber i USA og/eller
andre lande. Windows er enten et registreret
varemærke eller et varemærke tilhørende
Microsoft Corporation i USA og/eller andre
lande. Miracast® er et registreret varemærke
tilhørende Wi-Fi Alliance.
Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden
varsel. De eneste garantier for HP's produkter
og serviceydelser er angivet i de udtrykkelige
garantierklæringer, der følger med sådanne
produkter og serviceydelser. Intet heri må
fortolkes som udgørende en yderligere garanti.
HP er ikke erstatningspligtig i tilfælde af
tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl
eller manglende oplysninger i denne
vejledning.
Anden udgave: Marts 2020
Første udgave: Marts 2019
Dokumentets bestillingsnummer: L52243-082
Produktunderretning
Vejledningen beskriver funktioner, der er fælles
for de fleste produkter. Visse funktioner findes
muligvis ikke på din computer.
Ikke alle funktioner er tilgængelige i alle
udgaver eller versioner af Windows.
Systemerne kan kræve opgraderet og/eller
separat anskaffet hardware, drivere, software
eller BIOS-opdatering for at få fuldt udbytte af
Windows-funktionerne. Windows 10 opdateres
automatisk, og funktionen er altid aktiveret.
Der kan forekomme gebyrer til
internetudbyderen, og opdateringerne kan
med tiden medføre forhøjede systemkrav. Se
, hvis du ønsker
flere oplysninger.
For at få adgang til de nyeste
brugervejledninger skal du gå til
support
og følge
anvisningerne for at finde dit produkt. Vælg
derefter
Brugervejledninger
.
Vilkår vedrørende software
Når du installerer, kopierer, downloader eller på
anden vis bruger softwareprodukterne, der er
forudinstalleret på denne computer, accepterer
du vilkårene i HP-slutbrugerlicensaftalen
(EULA). Hvis du ikke accepterer disse
licensbetingelser, er din eneste beføjelse at
returnere hele det ubrugte produkt (hardware
og software) inden for 14 dage mod fuld
tilbagebetaling, der er underlagt forhandlerens
tilbagebetalingspolitik.
For yderligere oplysninger eller for at anmode
om fuld tilbagebetaling af computerens pris
bedes du kontakte forhandleren.
Sample