HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 18 of 77)

Languages: Danish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 18 of 77
Skærm
Tabel 2-3
Skærmens komponenter og beskrivelse af deres funktion
Komponent
Beskrivelse
(1)
WLAN-antenner* (1 eller 2 afhængigt af model)
Sender og modtager trådløse signaler til kommunikation med
trådløst lokalnetværk (WLAN).
(2)
Indbyggede mikrofoner
Optager lyd.
(3)
Lysdiode for kamera
Tændt: Kameraet er i brug.
(4)
Kamera
Gør det muligt at benytte videochat samt optage video og billeder. Se
Brug af kamera
på side
18
vedrørende brugen af dit kamera. Visse
kameraer gør det også muligt at logge på Windows med
ansigtsgenkendelse i stedet for med adgangskode. Se
Sådan bruges
Windows Hello (kun udvalgte produkter)
på side
40
for at få flere
oplysninger.
BEMÆRK:
Kamerafunktionerne varierer afhængigt af
kamerahardwaren samt af den software, der er installeret på dit
produkt.
*Antennerne er ikke synlige udvendigt på computeren. For at opnå den bedst mulige transmission skal området umiddelbart omkring
antennerne holdes fri for forhindringer.
Du kan finde lovgivningsmæssige bemærkninger om trådløs i afsnittet af
Bemærkninger om lovgivning, sikkerhed og miljø
, der gælder
for dit land/område.
Sådan får du adgang til vejledningen:
Skriv
HP dokumentation
i søgefeltet på proceslinjen, og vælg derefter
HP dokumentation
.
Tastaturområde
BEMÆRK:
Tastaturerne kan variere afhængigt af sproget.
6
Kapitel 2
Lær din computer at kende
Sample