HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 16 of 77)

Languages: Danish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 16 of 77
Højre side
Tabel 2-1
Komponenter i højre side og beskrivelse af deres funktion
Komponent
Beskrivelse
(1)
Hukommelseskortlæser
Læser valgfrie hukommelseskort, der gør det muligt for dig at
lagre, administrere, dele eller tilgå oplysninger.
Sådan sættes et kort i:
1.
Hold kortet med mærkatet opad og med stikkene vendt
mod computeren.
2.
Indsæt kortet i hukommelseskortlæseren, og tryk derefter
kortet ind, indtil det sidder korrekt.
Sådan fjernes et kort:
Træk kortet ud af hukommelseskortlæseren.
(2)
USB SuperSpeed porte (2)
Tilslut en USB-enhed såsom en mobiltelefon, et kamera, en
aktivitetstracker eller et smartwatch, og få dataoverførsel med
høj hastighed.
(3)
Lysdiode for vekselstrømsadapter og batteri
Hvid: Vekselstrømsadapteren er tilsluttet, og batteriet er
fuldt opladet.
Blinker hvidt: Forbindelsen til vekselstrømsadapteren er
afbrudt, og batteriet har nået en lav batterispænding.
Gul: Vekselstrømsadapteren er tilsluttet, og batteriet
oplades.
Slukket: Batteriet lades ikke op.
(4)
Strømstik
Til tilslutning af en vekselstrømsadapter.
4
Kapitel 2
Lær din computer at kende
Sample