HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 11 of 77)

Languages: Danish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 11 of 77
International Association of Accessibility Professionals (IAAP)
.......................................................
58
De bedste teknologiske hjælpemidler til dig
....................................................................................
58
Analysér dine behov
........................................................................................................
58
HP-produkters hjælp til handicappede
..........................................................................
58
Standarder og lovgivning
....................................................................................................................................
59
Standarder
.........................................................................................................................................
59
Mandat 376 – EN 301 549
..............................................................................................
59
Retningslinjer for tilgængeligheden af webindhold (Web Content Accessibility
Guidelines, WCAG)
...........................................................................................................
59
Love og bestemmelser
......................................................................................................................
60
Nyttige ressourcer og links omhandlende tilgængelighed
.................................................................................
60
Organisationer
...................................................................................................................................
60
Uddannelsesinstitutioner
.................................................................................................................
60
Andre ressourcer på handicapområdet
............................................................................................
60
HP-links
.............................................................................................................................................
61
Kontakt support
...................................................................................................................................................
61
Indeks
............................................................................................................................................................
62
xi
Sample