HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 10 of 77)

Languages: Danish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 10 of 77
10
Brug af HP PC Hardware Diagnostics
............................................................................................................
46
Brug af HP PC Hardware Diagnostics Windows (kun udvalgte produkter)
.........................................................
46
Download af HP PC Hardware Diagnostics Windows
........................................................................
46
Download af den nyeste version af HP PC Hardware Diagnostics Windows
.................
47
Download af HP Hardware Diagnostics Windows ved hjælp af produktnavn eller -
nummer (kun udvalgte produkter)
.................................................................................
47
Installation af HP PC Hardware Diagnostics Windows
.....................................................................
47
Brug af HP PC Hardware Diagnostics UEFI
..........................................................................................................
47
Opstart af HP PC Hardware Diagnostics UEFI
...................................................................................
48
Download af HP PC Hardware Diagnostics UEFI til et USB-flashdrev
..............................................
48
Download af den nyeste version af HP PC Hardware Diagnostics UEFI
.........................
49
Download af HP PC Hardware Diagnostics UEFI ved hjælp af produktnavn eller -
nummer (kun udvalgte produkter)
.................................................................................
49
Brug af indstillinger for Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI (kun udvalgte produkter)
.........................
49
Download af Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI
..................................................................
49
Download af den nyeste version af Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI
...........
49
Download af Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI ved hjælp af produktnavn
eller -nummer
.................................................................................................................
49
Tilpasning af indstillinger for Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI
.......................................
50
11
Sikkerhedskopiering, gendannelse og genoprettelse
....................................................................................
51
Sikkerhedskopiering af data og oprettelse af gendannelsesmedier
.................................................................
51
Brug af Windows-værktøjer
..............................................................................................................
51
Brug af HP Cloud Recovery Download-værktøjet til oprettelse af gendannelsesmedier (kun
udvalgte produkter)
..........................................................................................................................
52
Gendannelse og genoprettelse
...........................................................................................................................
52
Gendannelse, nulstilling og opdatering vha. Windows-værktøjer
...................................................
52
Gendannelse vha. HP-gendannelsesmedie
......................................................................................
52
Ændring af startrækkefølgen for computeren
.................................................................................
52
Brug af HP Sure Recover (kun udvalgte produkter)
..........................................................................
53
12
Specifikationer
..........................................................................................................................................
54
Indgangseffekt
.....................................................................................................................................................
54
Driftsmiljø
............................................................................................................................................................
55
13
Elektrostatisk afladning
.............................................................................................................................
56
14
Hjælp til handicappede
...............................................................................................................................
57
HP og tilgængelighed
..........................................................................................................................................
57
Find de teknologiske værktøjer, du har brug for
..............................................................................
57
HP's forpligtelse
................................................................................................................................
57
x
Sample