HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 66 of 78)

Languages: Dutch
Pages:78
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 66 of 78
Voor tablets zonder toetsenbord:
Schakel de tablet in of start deze opnieuw op, houd snel de knop Geluid harder ingedrukt en
selecteer vervolgens
f9
.
– of –
Schakel de tablet in of start deze opnieuw op, houd snel de knop Geluid zachter ingedrukt en
selecteer vervolgens
f9
.
3.
Selecteer de optischeschijfeenheid of het USB-flashstation waarmee u wilt opstarten en volg de
instructies op het scherm.
HP Sure Recover gebruiken (alleen bepaalde producten)
Bepaalde computermodellen zijn geconfigureerd met HP Sure Recover, een hersteloplossing voor het pc-
besturingssyteem die is geïntegreerd in de hardware en firmware. HP Sure Recover kan de HP
besturingssysteemimage volledig herstellen zonder dat er herstelsoftware is geïnstalleerd.
Met HP Sure Recover kan een beheerder of gebruiker het systeem herstellen en installeren:
Nieuwste versie van het besturingssysteem
Platformspecifieke apparaatstuurprogramma's
Softwaretoepassingen, in het geval van een aangepaste image
Ga voor de meest recente documentatie over HP Sure Recover naar
support
. Selecteer
Zoek uw product
en volg de instructies op het scherm.
54
Hoofdstuk 11
Back-ups maken, herstellen en bestanden terugzetten
Sample