HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 60 of 78)

Languages: Dutch
Pages:78
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 60 of 78
De nieuwste versie van HP PC Hardware Diagnostics Windows downloaden
Ga als volgt te werk om HP PC Hardware Diagnostics Windows te downloaden:
1.
Ga naar
go/techcenter/pcdiags
. De startpagina van HP PC Diagnostics wordt
weergegeven.
2.
Selecteer
HP Diagnostics Windows downloaden
en selecteer een locatie op uw computer of een USB-
flashdrive.
Het hulpprogramma wordt gedownload naar de geselecteerde locatie.
– of –
U kunt de volgende stappen gebruiken om HP PC hardware Diagnostics (Windows) vanuit de Microsoft Store
te downloaden:
1.
Selecteer de Microsoft-app op uw bureaublad of typ
Microsoft Store
in het zoekvak van de
taakbalk.
2.
Typ
HP PC hardware Diagnostics Windows
in het zoekvak van de
Microsoft Store
.
3.
Volg de instructies op het scherm.
Het hulpprogramma wordt gedownload naar de geselecteerde locatie.
HP Hardware Diagnostics (Windows) op productnaam of -nummer downloaden (alleen bepaalde
producten)
OPMERKING:
Voor bepaalde producten moet u mogelijk software downloaden naar een USB-flashstation
aan de hand van de productnaam of het productnummer.
Volg deze stappen om HP PC Hardware Diagnostics Windows te downloaden aan de hand van de productnaam
of het productnummer:
1.
Ga naar
support
.
2.
Selecteer
Software en drivers
, selecteer uw type product en voer vervolgens de productnaam of het
nummer in het zoekvak in dat wordt weergegeven.
3.
Selecteer
Downloaden
in het gedeelte
Diagnose
en volg de instructies op het scherm om de specifieke
Windows-diagnoseversie voor uw computer of USB-flashstation te selecteren.
Het hulpprogramma wordt gedownload naar de geselecteerde locatie.
HP PC Hardware Diagnostics Windows installeren
Ga als volgt te werk om HP PC Hardware Diagnostics Windows te installeren:
Ga naar de map op uw computer of het USB-flashstation waarnaar het .exe-bestand is gedownload,
dubbelklik op het .exe-bestand en volg de instructies op het scherm.
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) gebruiken
OPMERKING:
Voor Windows 10 S-computers moet u een Windows-computer en een USB-flashstation
gebruiken voor het downloaden en maken van de HP UEFI ondersteuningsomgeving omdat alleen .exe-
bestanden worden verstrekt. Zie
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) naar een
USB-flashstation
downloaden
op pagina
49
voor meer informatie.
48
Hoofdstuk 10
HP PC Hardware Diagnostics gebruiken
Sample