HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 59 of 78)

Languages: Dutch
Pages:78
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 59 of 78
10
HP PC Hardware Diagnostics gebruiken
HP PC Hardware Diagnostics Windows gebruiken (alleen
bepaalde producten)
HP PC Hardware Diagnostics Windows is een hulpprogramma voor Windows waarmee u diagnosetests kunt
uitvoeren om te bepalen of de computerhardware goed werkt. Het hulpprogramma wordt uitgevoerd in het
besturingssysteem Windows om hardwareproblemen te diagnosticeren.
Als HP PC Hardware Diagnostics Windows niet op uw computer is geïnstalleerd, moet u dit eerst downloaden
en installeren. Zie
HP PC Hardware Diagnostics Windows downloaden
op pagina
47
om HP PC Hardware
Diagnostics Windows te downloaden.
Nadat HP PC Hardware Diagnostics Windows is geïnstalleerd, gaat u als volgt te werk dit vanuit HP Help en
ondersteuning of HP Support Assistant te openen.
1.
HP PC Hardware Diagnostics Windows openen vanuit HP Help en ondersteuning:
a.
Klik op de knop
Start
en selecteer
HP Help en ondersteuning
.
b.
Selecteer
HP PC Hardware Diagnostics Windows
.
– of –
HP PC Hardware Diagnostics Windows openen vanuit HP Support Assistant:
a.
Typ
support
in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens de app
HP Support
Assistant
.
– of –
Selecteer het pictogram met het vraagteken op de taakbalk.
b.
Selecteer
Probleemoplossing en oplossingen
.
c.
Selecteer
Diagnose
en vervolgens
HP PC Hardware Diagnostics Windows
.
2.
Wanneer het hulpprogramma wordt geopend, selecteert u het soort diagnosetest dat u wilt uitvoeren en
volgt u de instructies op het scherm.
OPMERKING:
Als u een diagnosetest wilt stoppen, selecteert u
Annuleren
.
Als HP PC Hardware Diagnostics Windows een fout detecteert waarvoor hardware vervangen moet worden,
wordt er een 24-cijferige fout-id-code gegenereerd. Het scherm toont een van de volgende opties:
Er wordt een fout-id-koppeling weergegeven. Selecteer de koppeling en volg de instructies op het
scherm.
Er worden instructies weergegeven voor het bellen van de ondersteuning. Volg deze instructies.
HP PC Hardware Diagnostics Windows downloaden
De instructies voor het downloaden van HP PC Hardware Diagnostics Windows zijn alleen beschikbaar in
het Engels.
U moet een Windows-computer gebruiken om dit hulpprogramma te downloaden omdat er alleen .exe-
bestanden worden verstrekt.
HP PC Hardware Diagnostics Windows gebruiken (alleen bepaalde producten)
47
Sample