HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 53 of 78)

Languages: Dutch
Pages:78
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 53 of 78
Wachtwoorden instellen in Setup Utility (BIOS)
Tabel 8-2
Soorten BIOS-wachtwoorden en hun functies
Wachtwoord
Functie
Beheerderswachtwoord
Dit wachtwoord moet elke keer worden ingevoerd wanneer u Setup Utility (BIOS) wilt openen.
Als u uw beheerderswachtwoord vergeten bent, kunt u Setup Utility (BIOS) niet openen.
Opstartwachtwoord
Dit wachtwoord moet telkens worden ingevoerd wanneer u de computer inschakelt of opnieuw
opstart.
Als u het opstartwachtwoord vergeet, kunt u de computer niet meer inschakelen of opnieuw
opstarten.
Ga als volgt te werk om een beheerders- of opstartwachtwoord in Setup Utility (BIOS) in te stellen, te wijzigen
of te verwijderen:
BELANGRIJK:
Wees zeer voorzichtig met het aanbrengen van wijzigingen in Setup Utility (BIOS). Fouten
kunnen ertoe leiden dat de computer niet meer goed functioneert.
1.
Start als volgt Setup Utility (BIOS):
Computers of tablets met een toetsenbord:
Schakel de computer in of start deze opnieuw op, druk snel op
esc
en druk daarna op
f10
.
Tablets zonder toetsenbord:
1.
Zet de tablet aan of start deze opnieuw op, druk snel op de knop Geluid harder en houd deze
knop ingedrukt.
– of –
Zet de tablet aan of start deze opnieuw op, druk snel op de knop Geluid zachter en houd deze
knop ingedrukt.
– of –
Zet de tablet aan of start deze opnieuw op, druk snel op de Windows-knop en houd deze knop
ingedrukt.
2.
Tik op
f10
.
2.
Druk op
Security
(Beveiliging) en volg de instructies op het scherm.
Om uw wijzigingen op te slaan, selecteert u
Exit
(Afsluiten),
Save Changes and Exit
(Wijzigingen opslaan en
afsluiten) en daarna
Yes
(Ja).
OPMERKING:
Als u pijltoetsen gebruikt om uw keuze te markeren, moet u op
enter
drukken.
De voorkeursinstellingen zijn van kracht zodra de computer opnieuw is opgestart.
Windows Hello gebruiken (alleen bepaalde producten)
Op producten die zijn voorzien van een vingerafdruklezer of een infraroodcamera kunt u met Windows Hello
uw vingerafdruk en uw gezichts-ID registreren, en een pincode instellen. Na de inschrijving kunt u uw
vingerafdruklezer, gezichts-ID of pincode gebruiken om u aan te melden bij Windows.
Windows Hello gebruiken (alleen bepaalde producten)
41
Sample