HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 45 of 78)

Languages: Dutch
Pages:78
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 45 of 78
Als de lage acculading kritiek wordt kan de computer het volgende doen:
Als de hibernationstand is uitgeschakeld en de computer aan staat of in de slaapstand staat, blijft de
computer nog even in de slaapstand staan. Vervolgens wordt de computer uitgeschakeld, waarbij niet-
opgeslagen werk verloren gaat.
Als de hibernationstand is ingeschakeld en de computer is ingeschakeld of in de slaapstand staat, wordt
de hibernationstand geactiveerd.
Een lage acculading verhelpen
Een lage acculading verhelpen wanneer een externe voedingsbron beschikbaar is
Sluit een van de volgende apparaten op de computer en op een externe voedingsbron aan:
Netvoedingsadapter
Optioneel dockingapparaat of dockingproduct
Optionele netvoedingsadapter die als accessoire bij HP is aangeschaft
Een lage acculading verhelpen wanneer er geen voedingsbron beschikbaar is
Sla uw werk op en sluit de computer af.
Een lage acculading verhelpen wanneer de hibernationstand van de computer niet kan worden
beëindigd
1.
Sluit de netvoedingsadapter aan op de computer en op een externe voedingsbron.
2.
Beëindig de hibernationstand door op de aan-uitknop te drukken.
In de fabriek verzegelde accu
Als u de status van de accu wilt bekijken of als de accu leeg is, voert u HP Accucontrole uit in de app HP
Support Assistant (alleen bepaalde producten).
1.
Typ
support
in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens de app
HP Support Assistant
.
– of –
Selecteer het pictogram met het vraagteken op de taakbalk.
2.
Selecteer
Probleemoplossing en oplossingen
en in het gedeelte
Diagnose
selecteert u
HP
Accucontrole
. Als in HP Accucontrole wordt aangegeven dat de accu moet worden vervangen, neemt u
contact op met de ondersteuning.
Een of meerdere accu's in dit product kunnen niet gemakkelijk door de gebruiker zelf worden vervangen. Als
de accu wordt verwijderd of vervangen, kan de dekking van uw garantie worden beïnvloed. Als een accu leeg
is, neemt u contact op met ondersteuning.
Externe voeding gebruiken
Zie de poster
Installatie-instructies
die in de doos van de computer is meegeleverd voor informatie over het
aansluiten van de computer op een externe voeding.
De computer gebruikt geen accuvoeding wanneer de computer is aangesloten op een externe voeding via een
goedgekeurde netvoedingsadapter of een optioneel dockingapparaat of dockingproduct.
Externe voeding gebruiken
33
Sample