HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 43 of 78)

Languages: Dutch
Pages:78
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 43 of 78
1.
Sla uw werk op en sluit alle geopende programma's af.
2.
Selecteer de knop
Start
, het pictogram
Energie
en daarna
Afsluiten
.
Als de computer niet reageert en het niet mogelijk is de hiervoor beschreven afsluitprocedures te gebruiken,
probeert u de volgende noodprocedures in de beschreven volgorde:
Druk op
ctrl
+
alt
+
delete
, selecteer het pictogram
Energie
en selecteer daarna
Afsluiten
.
Druk op de aan-uitknop en houd deze minimaal 10 seconden ingedrukt.
Als de computer een door de gebruiker vervangbare accu heeft (alleen bepaalde producten), koppelt u
de computer los van de externe voedingsbron en verwijdert u de accu.
Het pictogram Energie en Energieopties gebruiken
Het pictogram Energie
bevindt zich op de taakbalk van Windows. Met behulp van de energiemeter krijgt
u snel toegang tot de instellingen voor energiebeheer en kunt u de resterende acculading bekijken.
Plaats de muisaanwijzer op het pictogram
Energie
om het percentage resterende acculading weer
te geven.
Als u Energiebeheer wilt gebruiken, klikt u met de rechtermuisknop op het pictogram
Energie
en
selecteert u vervolgens
Energiebeheer
.
Aan de verschillende pictogrammen kunt u zien of de computer op accuvoeding of op externe voeding werkt.
Wanneer u de muisaanwijzer op het pictogram plaatst als de accu bijna leeg is, wordt er een bericht
weergegeven.
Werkt op accuvoeding
WAARSCHUWING!
Gebruik uitsluitend de volgende producten om veiligheidsrisico's te beperken: de bij de
computer geleverde accu, een door HP geleverde vervangende accu of een compatibele accu die als
accessoire is aangeschaft bij HP.
Wanneer zich een opgeladen accu in de computer bevindt en de computer niet is aangesloten op een externe
voedingsbron, werkt de computer op accuvoeding. Wanneer de computer is uitgeschakeld en niet is
aangesloten op een externe voedingsbron, loopt de accu in de computer langzaam leeg. De computer geeft
een bericht weer wanneer de accu bijna leeg is.
De accuwerktijd van de accu van een computer kan verschillen, afhankelijk van de instellingen voor
energiebeheer, geopende programma's, de helderheid van het beeldscherm, externe apparatuur die op de
computer is aangesloten en andere factoren.
OPMERKING:
Op bepaalde computermodellen kunt u tussen grafische controllers schakelen, zodat u de
accu langer kunt gebruiken.
HP Fast charge gebruiken (alleen bepaalde producten)
Met de functie HP Fast Charge kunt u de accu van uw computer snel opladen. De oplaadtijd kan ±10%
verschillen. Als de resterende acculading tussen 0 en 50% ligt, wordt de accu in minder dan 30 tot 45 minuten
opgeladen tot 50% van de volledige capaciteit, afhankelijk van het computermodel.
Het pictogram Energie en Energieopties gebruiken
31
Sample