HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 41 of 78)

Languages: Dutch
Pages:78
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 41 of 78
6
Energie beheren
Uw computer werkt op accuvoeding of maakt gebruik van een externe voedingsbron. Wanneer de computer
alleen op accuvoeding werkt en er geen externe voedingsbron is om de accu op te laden, is het van belang om
de acculading te volgen en op peil te houden.
Mogelijk zijn niet alle in dit hoofdstuk beschreven voorzieningen voor energiebeheer beschikbaar op uw
computer.
Slaap- en hibernatiestand gebruiken
BELANGRIJK:
Er bestaan verschillende bekende beveiligingsrisico's als een computer in de slaapstand staat.
Om te voorkomen dat een onbevoegde gebruiker toegang krijgt tot de gegevens, of zelfs gecodeerde
gegevens, op uw computer, raadt HP aan om in plaats van de slaapstand de hibernationstand te activeren
wanneer u niet fysiek bij de computer bent. Dit is vooral belangrijk wanneer u met de computer reist.
BELANGRIJK:
Activeer de slaapstand niet terwijl er wordt gelezen van of geschreven naar een schijf of een
externe mediakaart. Zo voorkomt u mogelijke verslechtering van de audio- of videokwaliteit, verlies van
audio- of video-afspeelfunctionaliteit of verlies van gegevens.
Windows kent twee energiebesparende standen: de slaapstand en de hibernationstand.
Slaapstand: de slaapstand wordt automatisch geactiveerd na een periode van inactiviteit. Uw werk
wordt opgeslagen, zodat u uw werk zeer snel kunt hervatten. U kunt de slaapstand ook handmatig
activeren. Zie
Slaapstand activeren en beëindigen
op pagina
29
voor meer informatie.
Hibernationstand: de hibernationstand wordt automatisch geactiveerd als de accu een kritiek niveau
bereikt of als de computer gedurende een langere periode in de slaapstand is geweest. In de
hibernationstand wordt uw werk opgeslagen in een hibernationstandbestand op de vaste schijf en
wordt de computer uitgeschakeld. U kunt de hibernationstand ook handmatig activeren. Zie
Hibernationstand activeren en beëindigen (alleen bepaalde producten)
op pagina
30
voor meer
informatie.
Slaapstand activeren en beëindigen
U kunt op een van de volgende manieren de slaapstand activeren:
Selecteer de knop
Start
, het pictogram
Energie
en daarna
Slaapstand
.
Sluit het scherm (alleen bepaalde producten).
Druk op de sneltoets voor de slaapstand (alleen bepaalde producten); bijvoorbeeld
fn
+
f1
of
fn
+
f12
.
Druk kort op de aan-uitknop (alleen bepaalde producten).
U kunt op een van de volgende manieren de slaapstand beëindigen:
Druk kort op de aan-uitknop.
Als de computer gesloten is, tilt u het beeldscherm omhoog (alleen bepaalde producten).
Druk op een toets op het toetsenbord (alleen bepaalde producten).
Tik op het touchpad (alleen bepaalde producten).
Als de slaapstand van de computer wordt beëindigd, wordt uw werk weer weergegeven op het scherm.
Slaap- en hibernatiestand gebruiken
29
Sample