HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 36 of 78)

Languages: Dutch
Pages:78
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 36 of 78
5
Navigeren op het scherm
U kunt afhankelijk van uw computermodel een of meerdere van de volgende methoden gebruiken om door
het computerscherm navigeren:
Aanraakbewegingen rechtstreeks op het computerscherm gebruiken.
Aanraakbewegingen op het touchpad gebruiken.
Een optionele muis of een optioneel toetsenbord gebruiken (afzonderlijk aan te schaffen).
Een schermtoetsenbord gebruiken.
EasyPoint-muisbesturing gebruiken.
Bewegingen op het touchpad en aanraakscherm gebruiken
Met het touchpad kunt u met eenvoudige vingerbewegingen op het computerscherm navigeren en de
aanwijzer besturen. Ook kunt u ook de linker- en rechterknoppen van het touchpad gebruiken zoals u de
corresponderende knoppen van een externe muis zou gebruiken. Om op een aanraakscherm te navigeren
(alleen bepaalde producten), raakt u het scherm aan met behulp van de bewegingen die in dit hoofdstuk
worden beschreven.
Om bewegingen aan te passen en video's over hun werking te zien, typt u
configuratiescherm
in het
zoekvak van de taakbalk, selecteert u
Configuratiescherm
en vervolgens selecteert u
Hardware en geluiden
.
Klik onder
Apparaten en printers
op
Muis
.
Sommige producten bevatten een precisie-touchpad dat verbeterde functionaliteit voor bewegingen biedt.
Als u wilt weten of u een precisie-touchpad hebt en aanvullende informatie zoekt, selecteert u
Start
,
Instellingen
,
Apparaten
en vervolgens
Touchpad
.
OPMERKING:
Tenzij anders vermeld, kunnen bewegingen worden gebruikt op zowel een touchpad als
aanraakscherm.
Tik op
Wijs een item op het scherm aan en tik met uw vinger in de touchpadzone of op het aanraakscherm om het
item te selecteren. Dubbeltik op een item om het te openen.
24
Hoofdstuk 5
Navigeren op het scherm
Sample