HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 30 of 78)

Languages: Dutch
Pages:78
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 78
3.
Selecteer
Bluetooth- of ander apparaat toevoegen
en selecteer
Bluetooth
in het dialoogvenster
Een
apparaat toevoegen
.
4.
Selecteer uw apparaat in de lijst en volg de aanwijzingen op het scherm.
OPMERKING:
Als het apparaat veriļ¬catie vereist, wordt er een koppelingscode weergegeven. Volg op het
apparaat dat u toevoegt de instructies op het scherm om te controleren of de code op uw apparaat
overeenkomt met de koppelingscode. Raadpleeg de documentatie die bij het apparaat is meegeleverd voor
meer informatie.
OPMERKING:
Als uw apparaat niet wordt weergegeven in de lijst, controleert u of Bluetooth is ingeschakeld
op het apparaat. Sommige apparaten hebben mogelijk aanvullende vereisten. Raadpleeg de bij het apparaat
meegeleverde documentatie.
Verbinding maken met een bekabeld netwerk (LAN) (alleen
bepaalde producten)
Gebruik een LAN-verbinding als u de computer direct wilt aansluiten op een router in uw huis (in plaats van
draadloos werken) of als u verbinding wilt maken met een bestaand netwerk op uw kantoor.
Als de computer geen RJ-45-poort heeft, hebt u een netwerkkabel nodig en een netwerkconnector of
optioneel dockingstation of uitbreidingsproduct om verbinding te maken met een LAN.
U sluit de netwerkkabel als volgt aan:
1.
Sluit de netwerkkabel aan op de netwerkconnector
(1)
van de computer.
2.
Sluit het andere uiteinde van de netwerkkabel aan op een netwerkaansluiting in de wand
(2)
of op een
router.
OPMERKING:
Als de netwerkkabel een ruisonderdrukkingscircuit
(3)
bevat (dat voorkomt dat de
ontvangst van tv- en radiosignalen wordt gestoord), sluit u de kabel op de computer aan met het
uiteinde waar zich het ruisonderdrukkingscircuit bevindt.
18
Hoofdstuk 3
Verbinding maken met een netwerk
Sample