HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 24 of 78)

Languages: Dutch
Pages:78
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 78
Tabel 2-8
Actietoetsen en hun beschrijvingen (vervolg)
Symbool
Beschrijving
Hiermee speelt u het vorige nummer van een audio-cd of het vorige gedeelte van een dvd of Blu-ray-schijf
(bd) af.
Hiermee kunt u een audio-cd, dvd of bd afspelen of het afspelen onderbreken of hervatten.
Hiermee speelt u het volgende nummer van een audio-cd of het volgende gedeelte van een dvd of bd af.
Hiermee schakelt u de vliegtuigmodus en de voorziening voor draadloze communicatie in of uit.
OPMERKING:
De toets voor de vliegtuigmodus wordt ook wel knop voor draadloze communicatie genoemd.
OPMERKING:
Er moet een draadloos netwerk zijn ingesteld voordat er een draadloze verbinding kan
worden gemaakt.
Onderkant
Tabel 2-9
Onderdelen aan de onderkant en hun beschrijvingen
Onderdeel
Beschrijving
Ventilatieopening
Deze opening zorgt voor luchtkoeling van de interne onderdelen.
OPMERKING:
De ventilator van de computer start automatisch om
interne onderdelen te koelen en oververhitting te voorkomen. Het is
normaal dat de interne ventilator automatisch aan- en uitgaat
wanneer u de computer gebruikt.
Labels
De labels die zijn aangebracht op de computer, bieden informatie die u nodig kunt hebben wanneer u
problemen met het systeem probeert op te lossen of wanneer u de computer in het buitenland gebruikt.
Labels kunnen van papier zijn of gedrukt zijn op het product.
12
Hoofdstuk 2
Vertrouwd raken met de computer
Sample