HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 23 of 78)

Languages: Dutch
Pages:78
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 78
Tabel 2-7
Speciale toetsen en hun beschrijvingen (vervolg)
Onderdeel
Beschrijving
(5)
num lock
-toets
Hiermee schakelt u tussen de navigatiefuncties en numerieke
functies op het geïntegreerde numerieke toetsenblok.
(6)
Geïntegreerd numeriek toetsenblok
Een afzonderlijk toetsenblok rechts van het alfabettoetsenbord.
Wanneer
num lock
wordt ingedrukt, kan het toetsenblok worden
gebruikt als een extern numeriek toetsenblok.
OPMERKING:
Als de toetsenblokfunctie actief is op het moment dat
de computer wordt uitgeschakeld, wordt die functie opnieuw actief
wanneer de computer weer wordt ingeschakeld.
Actietoetsen
De actietoetsen voeren vaak gebruikte systeemfuncties uit die worden gedefinieerd door de
pictogramsymbolen op de functietoetsen
f1
tot
f12
. De actietoetsen variëren per computer.
Om een actietoets te gebruiken, houdt u de toets ingedrukt.
Tabel 2-8
Actietoetsen en hun beschrijvingen
Symbool
Beschrijving
Hiermee opent u de webpagina "Hoe om hulp te vragen in Windows 10".
Zolang u deze toets ingedrukt houdt, wordt de helderheid van het scherm steeds verder verlaagd.
Zolang u deze toets ingedrukt houdt, wordt de helderheid van het scherm steeds verder verhoogd.
Hiermee schakelt u tussen de weergaveapparaten die op het systeem zijn aangesloten. Als u bijvoorbeeld op
deze toets drukt terwijl er een monitor is aangesloten op de computer, wordt er geschakeld tussen weergave
op het scherm van de computer, weergave op de monitor en gelijktijdige weergave op het computerscherm
en de monitor.
Hiermee wordt de achtergrondverlichting van het toetsenbord in- of uitgeschakeld. Bij bepaalde producten
kunt u de helderheid van de achtergrondverlichting van het toetsenbord aanpassen. Druk herhaaldelijk op de
toets om de helderheid aan te passen van hoog (wanneer u de computer de eerste keer opstart) naar laag
naar uit. Nadat u de instellingen voor de achtergrondverlichting van het toetsenbord hebt aangepast, wordt,
elke keer dat u de computer inschakelt, de achtergrondverlichting hersteld naar de vorige instelling. De
achtergrondverlichting van het toetsenbord wordt na 30 seconden inactiviteit uitgeschakeld. Druk op een
willekeurige toets of tik op het touchpad om de achtergrondverlichting van het toetsenbord weer in te
schakelen (alleen bepaalde producten). Als u accustroom wilt besparen, schakelt u deze functie uit.
Hiermee schakelt u de geluidsweergave uit (en weer in).
Als u deze toets ingedrukt houdt, wordt het geluidsvolume steeds verder verlaagd.
Als u deze toets ingedrukt houdt, wordt het geluidsvolume steeds verder verhoogd.
Toetsenbordzone
11
Sample