HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 22 of 78)

Languages: Dutch
Pages:78
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 78
Tabel 2-6
Knop, luidsprekers, ventilatieopening en vingerafdruklezer en hun beschrijvingen (vervolg)
Onderdeel
Beschrijving
OPMERKING:
De ventilator van de computer start automatisch om
interne onderdelen te koelen en oververhitting te voorkomen. Het is
normaal dat de interne ventilator automatisch aan- en uitgaat
wanneer u de computer gebruikt.
(4)
Vingerafdruklezer (alleen bepaalde
producten)
Hiermee kunt u zich bij Windows aanmelden met een vingerafdruk in
plaats van een wachtwoord.
Leg uw vinger op de vingerafdruklezer. Zie
Windows Hello
gebruiken (alleen bepaalde producten)
op pagina
41
voor meer
informatie.
BELANGRIJK:
Om te voorkomen dat u problemen ondervindt
met aanmelden met vingerafdruk, zorgt u er tijdens het
vastleggen van uw vingerafdruk voor dat alle zijden van uw
vinger door de vingerafdruklezer worden geregistreerd.
Speciale toetsen
Tabel 2-7
Speciale toetsen en hun beschrijvingen
Onderdeel
Beschrijving
(1)
esc
-toets
Druk op deze toets in combinatie met de
fn
-toets om
systeeminformatie weer te geven.
(2)
fn
-toets
Druk op deze toets in combinatie met een andere toets om bepaalde
systeemfuncties uit te voeren.
(3)
Windows-toets
Opent het Startmenu.
OPMERKING:
Als u nogmaals op de Windows-toets drukt, wordt het
Startmenu afgesloten.
(4)
Actietoetsen
Hiermee voert u veelgebruikte systeemfuncties uit. Zie
Actietoetsen
op pagina
11
.
10
Hoofdstuk 2
Vertrouwd raken met de computer
Sample