HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 21 of 78)

Languages: Dutch
Pages:78
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 78
Knop, luidsprekers en vingerafdruklezer
Tabel 2-6
Knop, luidsprekers, ventilatieopening en vingerafdruklezer en hun beschrijvingen
Onderdeel
Beschrijving
(1)
Aan-uitknop
Als de computer is uitgeschakeld, drukt u op de aan-uitknop om
de computer in te schakelen.
Als de computer is ingeschakeld, drukt u kort op de aan-uitknop
om de slaapstand te activeren.
Als de computer in de slaapstand staat, drukt u kort op de aan-
uitknop om de slaapstand te beëindigen (alleen bepaalde
producten).
Als de computer in de hibernationstand staat, drukt u kort op de
aan-uitknop om de hibernationstand te beëindigen.
BELANGRIJK:
Als u de aan-uitknop ingedrukt houdt, gaan niet-
opgeslagen gegevens verloren.
Als de computer niet meer reageert en de afsluitprocedures geen
resultaat hebben, houdt u de aan-uitknop minstens 10 seconden
ingedrukt om de computer uit te schakelen.
Raadpleeg de opties in energiebeheer voor meer informatie over uw
energie-instellingen:
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram
Energie
en selecteer vervolgens
Energiebeheer
.
(2)
Luidsprekers (2)
Deze produceren geluid.
(3)
Ventilatieopening
Deze opening zorgt voor luchtkoeling van de interne onderdelen.
Toetsenbordzone
9
Sample