HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 20 of 78)

Languages: Dutch
Pages:78
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 20 of 78
Tabel 2-4
Onderdelen van het touchpad en de bijbehorende beschrijvingen
Onderdeel
Beschrijving
(1)
Touchpadzone
Hiermee worden uw vingerbewegingen gelezen om de aanwijzer
te verplaatsen of items op het scherm te activeren.
OPMERKING:
Zie
Bewegingen op het touchpad en
aanraakscherm gebruiken
op pagina
24
voor meer informatie.
(2)
Linkerknop van het touchPad
Deze knop heeft dezelfde functie als de linkerknop op een
externe muis.
(3)
Linkerknop van het touchPad
Deze knop heeft dezelfde functie als de rechterknop op een
externe muis.
Lampjes
Tabel 2-5
Lampjes en hun beschrijvingen
Onderdeel
Beschrijving
(1)
Caps Lock-lampje
Aan: Caps lock is ingeschakeld. Met het toetsenbord typt u nu
alles in hoofdletters.
(2)
Lampje Geluid uit
Aan: het geluid van de computer is uitgeschakeld.
Uit: het geluid van de computer is ingeschakeld.
8
Hoofdstuk 2
Vertrouwd raken met de computer
Sample