HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 2 of 78)

Languages: Dutch
Pages:78
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 78
© Copyright 2019, 2020 HP Development
Company, L.P.
Bluetooth is een handelsmerk van de
desbetreffende houder en wordt door HP Inc.
onder licentie gebruikt. Intel, Celeron en
Pentium zijn handelsmerken van Intel
Corporation of zijn dochterondernemingen in
de Verenigde Staten en/of andere landen.
Windows is een gedeponeerd handelsmerk of
een handelsmerk van Microsoft Corporation in
de Verenigde Staten en/of andere landen.
Miracast® is een gedeponeerd handelsmerk
van Wi-Fi Alliance.
De informatie in deze documentatie kan zonder
kennisgeving worden gewijzigd. De enige
garanties voor HP producten en diensten staan
vermeld in de expliciete garantievoorwaarden
bij de betreffende producten en diensten. Aan
de informatie in deze handleiding kunnen geen
aanvullende rechten worden ontleend. HP
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
technische fouten, drukfouten of weglatingen
in deze publicatie.
Tweede editie: maart 2020
Eerste editie: maart 2019
Artikelnummer van document: L52243-332
Kennisgeving over het product
In deze handleiding worden de voorzieningen
beschreven die voor de meeste producten
beschikbaar zijn. Mogelijk zijn niet alle
voorzieningen op uw computer beschikbaar.
Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities
of versies van Windows. Voor systemen zijn
mogelijk bijgewerkte en/of afzonderlijk
aangeschafte hardware, stuurprogramma's,
software en/of een BIOS-update vereist om
volledig gebruik te kunnen maken van de
functionaliteit van Windows. Windows 10
wordt automatisch bijgewerkt. Deze optie is
altijd ingeschakeld. ISP-kosten kunnen van
toepassing zijn en na verloop van de tijd
kunnen extra vereisten van toepassing zijn
voor updates. Ga naar
voor meer
informatie.
Om de meest recente gebruikershandleidingen
te openen, gaat u naar
support
en volgt u de instructies om uw
product te zoeken. Selecteer vervolgens
Gebruikershandleidingen
.
Softwarevoorwaarden
Door het installeren, kopiëren, downloaden of
anderszins gebruiken van een softwareproduct
dat vooraf op deze computer is geïnstalleerd,
bevestigt u dat u gehouden bent aan de
voorwaarden van de HP EULA (End User License
Agreement). Indien u niet akkoord gaat met
deze licentievoorwaarden, kunt u uitsluitend
aanspraak maken op de mogelijkheid het
gehele, ongebruikte product (hardware en
software) binnen 14 dagen te retourneren,
voor een volledige restitutie op basis van het
restitutiebeleid van de desbetreffende
verkoper.
Neem contact op met de verkoper voor meer
informatie of om te vragen om een volledige
restitutie van de prijs van de computer.
Sample