HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 18 of 78)

Languages: Dutch
Pages:78
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 18 of 78
Tabel 2-2
Onderdelen aan de linkerkant en hun beschrijvingen (vervolg)
Onderdeel
Beschrijving
OPMERKING:
Wanneer u een apparaat aansluit op deze
connector, worden de computerluidsprekers uitgeschakeld.
Beeldscherm
Tabel 2-3
Beeldschermonderdelen en hun beschrijvingen
Onderdeel
Beschrijving
(1)
WLAN-antennes* (1 of 2, afhankelijk van het
model)
Met deze antennes worden draadloze signalen verzonden en
ontvangen binnen een draadloos lokaal netwerk (WLAN).
(2)
Interne microfoons
Hiermee neemt u geluid op.
(3)
Cameralampje
Aan: De camera is in gebruik.
(4)
Camera
Hiermee kunt u videochatten, video opnemen en stilstaande foto's
nemen. Zie
De camera gebruiken
op pagina
19
voor het gebruik van
de camera. Met sommige camera's kunt u zich op bepaalde producten
bij Windows ook aanmelden met gezichtsherkenning in plaats van
een wachtwoord. Zie
Windows Hello gebruiken (alleen bepaalde
producten)
op pagina
41
voor meer informatie.
OPMERKING:
De functies van de camera zijn afhankelijk van de
hardware van de camera en de software die op uw product is
geïnstalleerd.
*De antennes zijn niet zichtbaar aan de buitenkant van de computer. Voor een optimale signaaloverdracht houdt u de directe omgeving
van de antennes vrij.
Voor informatie over de voorschriften voor draadloze communicatie raadpleegt u het gedeelte over uw land of regio in
Informatie over
voorschriften, veiligheid en milieu
.
U krijgt als volgt toegang tot deze handleiding:
6
Hoofdstuk 2
Vertrouwd raken met de computer
Sample