HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 21 of 77)

Languages: Turkish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 77
Düğme, hoparlörler, havalandırma deliği ve parmak izi okuyucu
Tablo 2-6
Düğme, hoparlörler, havalandırma deliği ve parmak izi okuyucu açıklamaları
Bileşen
Açıklama
(1)
Güç düğmesi
Bilgisayar kapalıyken bilgisayarı açmak için düğmeye basın.
Bilgisayar açıkken, Uyku durumunu başlatmak için düğmeye kısa
süre basın.
Bilgisayar Uyku durumundayken, Uyku modundan çıkmak için bu
düğmeye kısa süreyle basın (yalnızca belirli ürünlerde).
Bilgisayar Hazırda Bekletme durumundayken, bu durumdan
çıkmak için düğmeye kısa süre basın.
ÖNEMLİ:
Güç düğmesini basılı tutmak, kaydedilmemiş bilgilerin
kaybolmasına yol açar.
Bilgisayar yanıt vermiyorsa ve kapatma yordamları etkili olmuyorsa
bilgisayarı kapatmak için güç düğmesini en az 10 saniye basılı tutun.
Güç ayarlarınız hakkında daha fazla bilgi almak için güç
seçeneklerinize bakın:
Güç
simgesini
sağ tıklatın, sonra
Güç Seçenekleri
'ni
seçin.
(2)
Hoparlörler (2)
Ses üretir.
(3)
Havalandırma deliği
Dahili bileşenlerin soğutulması için hava akımı sağlar.
Klavye alanı
9
Sample