HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 56 of 77)

Languages: Finnish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 56 of 77
1.
Käynnistä Setup Utility (BIOS) -apuohjelma (katso kohta
Setup Utility (BIOS) -apuohjelman
käynnistäminen
sivulla
43
).
2.
Valitse
Main
(Päävalikko) ja tarkista BIOS-versio.
3.
Valitse
Exit
(Sulje), valitse jokin vaihtoehdoista ja toimi sen jälkeen näyttöön tulevien ohjeiden
mukaan.
Paina Windowsissa
ctrl
+
alt
+
s
.
Tarkistaaksesi uudemmat BIOS-versiot katso
BIOS-päivityksen lataaminen
sivulla
44
.
BIOS-päivityksen lataaminen
TÄRKEÄÄ:
Lataa ja asenna BIOS-päivitys vain, kun tietokone on liitetty verkkovirtalaitteella luotettavaan
ulkoiseen virtalähteeseen. Tällä voit vähentää tietokoneen vahingoittumisen ja asennuksen epäonnistumisen
riskiä. Älä lataa tai asenna järjestelmän BIOS-päivitystä tietokoneeseen, jos se toimii akkuvirralla tai jos se on
telakoitu lisävarusteena saatavaan telakointilaitteeseen tai liitetty valinnaiseen virtalähteeseen. Toimi
lataamisen ja asennuksen aikana seuraavasti:
Älä ota tietokonetta irti sähköverkosta irrottamalla virtajohtoa pistorasiasta.
Älä sammuta tietokonetta äläkä käynnistä lepotilaa.
Älä lisää, poista, liitä tai irrota mitään laitetta, kaapelia tai johtoa.
HUOMAUTUS:
Jos tietokone on liitetty verkkoon, pyydä ohjeita verkonvalvojalta ennen ohjelmistojen
päivittämistä, varsinkin ennen BIOS-päivityksiä.
1.
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun
support
ja valitse
HP Support Assistant
-sovellus.
– tai –
Napsauta tehtäväpalkin kysymysmerkkikuvaketta.
2.
Valitse
Updates
(Päivitykset) ja sen jälkeen
Check for updates and messages
(Tarkista päivitykset ja
viestit).
3.
Toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
4.
Kun olet tiedostojen latausalueella, toimi seuraavasti:
a.
Etsi uusin BIOS-päivitys ja vertaa sitä tietokoneessa asennettuna olevaan BIOS-versioon. Jos
päivitys on omaa BIOS-versiotasi uudempi, merkitse muistiin päivämäärä, nimi tai muu tunniste.
Saatat tarvita näitä tietoja myöhemmin, kun etsit kiintolevyltä sille tallennettua päivitystä.
b.
Lataa päivitys kiintolevylle noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
Merkitse muistiin kiintolevyn polku, johon BIOS-päivitys ladataan. Tarvitset tätä polkua, kun
asennat päivityksen.
BIOS-muistin asennustoimenpiteet vaihtelevat. Toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan, kun päivitys on
latautunut kokonaan. Jos ohjeita ei tule näkyviin, toimi seuraavasti:
1.
Kirjoita
resurssi
tehtäväpalkin hakuruutuun ja valitse sitten
Resurssienhallinta
.
2.
Valitse kiintolevyn tunnus. Kiintolevyn tunnus on yleensä Local Disk (C:) eli Paikallinen levy (C:).
3.
Siirry muistiin kirjoittamaasi hakemistopolkua käyttäen siihen kiintolevyn kansioon, johon päivitys on
tallennettu.
44
Luku 9
Setup Utility (BIOS) -apuohjelman käyttäminen
Sample