HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 41 of 77)

Languages: Finnish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 41 of 77
Horrostilan käynnistäminen ja siitä poistuminen (vain tietyissä tuotteissa)
Voit ottaa käyttäjän käynnistämän horrostilan käyttöön sekä muuttaa muita virranhallinta-asetuksia ja
aikakatkaisuja kohdassa Virranhallinta-asetukset.
1.
Napsauta hiiren kakkospainikkeella
Virta
-kuvaketta
ja valitse
Virranhallinta-asetukset
.
2.
Valitse vasemmasta ruudusta
Valitse mitä virtapainikkeet tekevät
(sanamuoto voi vaihdella
tuotteittain).
3.
Tuotteesta riippuen voit ottaa horrostilan käyttöön akkuvirralla tai ulkoisella virralla käyttöä varten
jollakin seuraavista tavoista:
Virtapainike
– Valitse kohdassa
Virta- ja lepotilapainikkeet ja kansiasetukset
(sanamuoto voi
vaihdella tuotteittain)
Kun painan virtapainiketta
ja sitten
Horrostila
.
Lepotilapainike
(vain tietyissä tuotteissa) – Valitse kohdassa
Virta- ja lepotilapainikkeet ja
kansiasetukset
(sanamuoto voi vaihdella tuotteittain)
Kun painan virtapainiketta
ja sitten
Horrostila
.
Kansi
(vain tietyissä tuotteissa) – Valitse kohdassa
Virta- ja lepotilapainikkeet ja kansiasetukset
(sanamuoto voi vaihdella tuotteittain)
Kun suljen kannen
ja sitten
Horrostila
.
Virta-valikko
– Valitse
Muuta asetuksia, jotka eivät ole käytettävissä
ja valitse sitten
Sammutusasetukset
ja
Horrostila
-valintaruutu.
Virta-valikkoon päästään valitsemalla
Käynnistä
-painike.
4.
Valitse
Tallenna muutokset
.
Siirry horrostilaan tavalla, jonka olet ottanut käyttöön vaiheessa 3.
Voit poistua horrostilasta painamalla lyhyesti virtapainiketta.
HUOMAUTUS:
Jos olet määrittänyt, että horrostilasta poistumiseen tarvitaan salasana, kirjoita Windows-
salasanasi, jotta työ palaa näyttöön.
Tietokoneen sammuttaminen (sen virran katkaiseminen)
TÄRKEÄÄ:
Kun tietokone sammuu, menetät tallentamattomat tiedot. Tallenna työsi ennen tietokoneen
sammuttamista.
Sammuta-komento sulkee kaikki käynnissä olevat ohjelmat sekä käyttöjärjestelmän. Tämän jälkeen komento
sammuttaa näytön ja tietokoneen.
Sammuta tietokone, kun sitä ei käytetä pitkään aikaan ja se irrotetaan ulkoisesta virtalähteestä pitkäksi
ajaksi.
On suositeltavaa käyttää Windowsin Sammuta-komentoa.
HUOMAUTUS:
Jos tietokone on lepo- tai horrostilassa, poistu ensin lepo- tai horrostilasta painamalla
lyhyesti virtapainiketta.
1.
Tallenna työtiedostot ja sulje kaikki avoimet ohjelmat.
2.
Valitse
Aloitus
-painike, valitse
Virta
-kuvake ja valitse sitten
Sammuta
.
Tietokoneen sammuttaminen (sen virran katkaiseminen)
29
Sample