HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 30 of 77)

Languages: Finnish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 77
4
Viihdeominaisuuksien hyödyntäminen
Käytä HP-tietokonetta viihdekeskuksena, jonka avulla voit pitää yhteyttä kameran välityksellä, kuunnella ja
hallita musiikkia sekä ladata ja katsella elokuvia. Voit myös lisätä tietokoneen monipuolisuutta yhdistämällä
siihen ulkoisia laitteita, kuten näytön, projektorin, television, kaiuttimet tai kuulokkeet.
Kameran käyttäminen
Tietokoneessa on yksi tai useampi kamera, joiden avulla voit muodostaa yhteyksiä muihin työ- tai
viihdetarkoituksessa. Kamerat saattavat olla eteen- tai taaksepäin osoittavia tai ylös nousevia. Voit tarkistaa
tuotteessa olevat kamerat kohdasta
Perehtyminen tietokoneeseen
sivulla
3
.
Useimmat kamerat mahdollistavat videokeskustelut sekä videoiden ja pysäytyskuvien tallentamisen.
Joissakin malleissa on myös HD-ominaisuus (teräväpiirto), pelisovelluksia tai kasvojentunnistusohjelmisto,
esim. Windows Hello. Lisätietoja Windows Hello -ohjelmiston käyttämisestä on kohdassa
Windows Hellon
käyttö (vain tietyt tuotteet)
sivulla
40
.
Tietyissä tuotteissa voit lisätä kameran tietosuojaa sammuttamalla kameran. Kamera on oletuksena
käytössä. Sammuta kamera liu'uttamalla kameran tietosuojakytkintä kohti kytkimen vieressä olevaa
kuvaketta. Käynnistä kamera uudelleen liu'uttamalla kytkintä poispäin kuvakkeesta.
Ota kamera käyttöön kirjoittamalla tehtäväpalkin hakuruutuun
kamera
ja valitsemalla sitten
Kamera
sovellusten luettelosta.
Äänen käyttäminen
Tietokoneella voit ladata ja kuunnella musiikkia, suoratoistaa verkosta äänisisältöä (myös radiolähetyksiä),
tallentaa ääntä tai luoda multimediaesityksiä yhdistämällä ääntä ja kuvaa. Voit myös toistaa musiikki-CD-
levyjä tietokoneella (tietyillä tuotteilla) tai liittää ulkoisen optisen aseman CD-levyjen toistamista varten. Voit
parantaa äänielämystä entisestään kytkemällä tietokoneeseen ulkoisia äänilaitteita, kuten kaiuttimet tai
kuulokkeet.
Kaiuttimien liittäminen
Voit kytkeä tietokoneeseen langalliset kaiuttimet liittämällä ne joko tietokoneen tai telakointiaseman USB-
porttiin tai äänilähdön (kuulokkeiden) / äänitulon (mikrofonin) yhdistelmäliitäntään.
Kytke langattomat kaiuttimet tietokoneeseen toimimalla valmistajan ohjeiden mukaan. Laadukkaiden
kaiuttimien kytkentätapa on esitetty kohdassa
HDMI-äänen määrittäminen
sivulla
20
. Vähennä
äänenvoimakkuutta ennen kaiuttimien kytkemistä.
Kuulokkeiden liittäminen
VAROITUS!
Pienennä äänenvoimakkuutta, ennen kuin asetat kuulokkeet, nappikuulokkeet tai
kuulokemikrofonin päähäsi. Liian suureksi säädetty äänenvoimakkuus voi aiheuttaa kuulovaurioita. Lisää
turvallisuusohjeita on
Sähkötarkastusviranomaisten ilmoitukset ja turvallisuus- ja ympäristöohjeet
-
oppaassa.
Tämän asiakirjan avaaminen:
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun
HP-ohjeet
ja valitse sitten
HP-ohjeet
.
18
Luku 4
Viihdeominaisuuksien hyödyntäminen
Sample