HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 24 of 77)

Languages: Finnish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 77
Taulukko 2-8
Toimintonäppäimet ja niiden kuvaukset (jatkoa)
Kuvake
Kuvaus
Toistaa CD-äänilevyn seuraavan kappaleen tai DVD- tai BD-levyn seuraavan osan.
Ottaa lentokonetilan ja langattoman toiminnon käyttöön tai poistaa ne käytöstä.
HUOMAUTUS:
Lentokonetilan näppäintä kutsutaan myös langattoman yhteyden painikkeeksi.
HUOMAUTUS:
Langaton verkko on määritettävä, ennen kuin langattoman yhteyden voi muodostaa.
Pohjassa näkyvät osat
Taulukko 2-9
Pohjassa olevat osat ja niiden kuvaukset
Osa
Kuvaus
Tuuletusaukko
Tuuletusaukon kautta ilma kiertää tietokoneen sisällä ja jäähdyttää
tietokoneen sisäisiä osia.
HUOMAUTUS:
Automaattisesti käynnistyvä tietokoneen tuuletin
jäähdyttää tietokoneen sisäisiä osia ja estää tietokoneen
ylikuumenemisen. Sisäinen tuuletin voi vuoroin käynnistyä ja
sammua tietokoneen käytön aikana. Tämä on täysin normaalia.
Tarrat
Tietokoneeseen kiinnitetyissä tarroissa on tietoja, joita voit tarvita ongelmanratkaisussa tai matkustaessasi
ulkomaille tietokoneen kanssa. Tarrat voivat olla paperimuotoisia tai painettuja tuotteeseen.
TÄRKEÄÄ:
Etsi tässä osassa kuvatut tarrat seuraavista paikoista: tietokoneen pohja, akkupaikan sisäpuoli,
huoltoluukun sisäpuoli, näytön takaosa tai taulutietokoneen tuen pohja.
Huoltotarra—Sisältää tietokoneen tunnistamiseen liittyviä tärkeitä tietoja. Kun otat yhteyden tukeen,
sinulta voidaan kysyä sarjanumeroa, tuotenumeroa tai mallinumeroa. Etsi nämä tiedot valmiiksi, ennen
kuin otat yhteyden tukeen.
12
Luku 2
Perehtyminen tietokoneeseen
Sample