HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 22 of 77)

Languages: Finnish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 77
Taulukko 2-6
Painike, kaiuttimet, tuuletusaukko ja sormenjälkitunnistin ja niiden kuvaukset (jatkoa)
Osa
Kuvaus
HUOMAUTUS:
Automaattisesti käynnistyvä tietokoneen tuuletin
jäähdyttää tietokoneen sisäisiä osia ja estää tietokoneen
ylikuumenemisen. Sisäinen tuuletin voi vuoroin käynnistyä ja sammua
tietokoneen käytön aikana. Tämä on täysin normaalia.
(4)
Sormenjälkitunnistin (vain tietyissä
tuotteissa)
Mahdollistaa sormenjälkikirjautumisen Windows-käyttöjärjestelmään
salasanan sijasta.
Kosketa sormella sormenjälkitunnistinta. Katso lisätietoja
kohdasta
Windows Hellon käyttö (vain tietyt tuotteet)
sivulla
40
.
TÄRKEÄÄ:
Varmista sormenjäljen rekisteröinnin yhteydessä,
että sormenjälkitunnistin rekisteröi sormesi kaikki puolet. Näin
voit välttää sormenjäljellä kirjautumisen ongelmat.
Erikoisnäppäimet
Taulukko 2-7
Erikoisnäppäimet ja niiden kuvaukset
Osa
Kuvaus
(1)
esc
-näppäin
Näyttää järjestelmätiedot, kun sitä painetaan yhdessä
fn
-näppäimen
kanssa.
(2)
fn
-näppäin
Käynnistää tiettyjä toimintoja, kun sitä painetaan yhdessä toisen
näppäimen kanssa.
(3)
Windows-näppäin
Avaa Käynnistä-valikon.
HUOMAUTUS:
Windows-näppäimen painaminen uudelleen sulkee
Käynnistä-valikon.
(4)
Toimintonäppäimet
Käynnistävät usein käytettyjä järjestelmän toimintoja. Katso
Toimintonäppäimet
sivulla
11
.
(5)
num lock
-näppäin
Vaihtaa kiinteän numeronäppäimistön navigointitoimintojen ja
numeeristen toimintojen välillä.
(6)
Kiinteä numeronäppäimistö
Erillinen näppäimistö kirjainnäppäimistön oikealla puolella. Kun
num
lock
on painettuna, näppäimistöä voidaan käyttää ulkoisen
numeronäppäimistön tapaan.
10
Luku 2
Perehtyminen tietokoneeseen
Sample