HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 2 of 77)

Languages: Finnish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 77
© Copyright 2019, 2020 HP Development
Company, L.P.
Bluetooth on omistajansa tavaramerkki, jota
HP Inc. käyttää lisenssillä. Intel, Celeron ja
Pentium ovat Intel Corporationin tai sen
sisaryhtiöiden tavaramerkkejä Yhdysvalloissa
ja/tai muissa maissa. Windows on Microsoft
Corporationin rekisteröity tavaramerkki tai
tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa
maissa. Miracast® on Wi-Fi Alliancen
rekisteröity tavaramerkki.
Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman
ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja
palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen
kyseisten tuotteiden ja palveluiden mukana
toimitettavissa takuuehdoissa. Tässä
aineistossa olevat tiedot eivät oikeuta
lisätakuisiin. HP ei vastaa tässä esiintyvistä
mahdollisista teknisistä tai toimituksellisista
virheistä tai puutteista.
Toinen painos: maaliskuu 2020
Ensimmäinen painos: maaliskuu 2019
Oppaan osanumero: L52243-352
Tuotetta koskeva ilmoitus
Tässä oppaassa on tietoja ominaisuuksista,
jotka ovat yhteisiä useimmille tuotteille.
Omassa tietokoneessasi ei välttämättä ole
kaikkia näitä ominaisuuksia.
Kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissä
kaikissa Windows-versioissa. Järjestelmät
voivat tarvita päivitettyjä ja/tai erikseen
hankittavia laitteita, ohjaimia, ohjelmistoja tai
BIOS-päivityksiä, jotta ne voivat hyödyntää
Windowsin kaikkia toimintoja. Windows 10
päivitetään automaattisesti, ja automaattinen
päivitys on aina käytössä. Internet-
palveluntarjoajamaksuja saatetaan soveltaa
päivityksiin kuluvalta ajalta. Katso lisätietoja
osoitteesta
.
Saat uusimmat käyttöoppaat siirtymällä
osoitteeseen
support
ja
noudattamalla ohjeita tuotteesi etsimiseksi.
Valitse sitten
Käyttöoppaat
.
Ohjelmiston käyttöehdot
Asentamalla, kopioimalla, lataamalla tai
muuten käyttämällä mitä tahansa tähän
tietokoneeseen esiasennettua ohjelmistoa
sitoudut noudattamaan HP:n
käyttöoikeussopimuksen (EULA) ehtoja. Jos et
hyväksy näitä käyttöoikeusehtoja, ainoa
korvausvaihtoehtosi on palauttaa käyttämätön
tuote kokonaisuudessaan (sekä laitteisto että
ohjelmisto) 14 päivän kuluessa, jolloin koko
ostohinta palautetaan sinulle myyjän
hyvityskäytännön mukaan.
Jos tarvitset lisätietoja tai haluat pyytää
tietokoneen koko ostohinnan palauttamista,
ota yhteyttä myyjään.
Sample