HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 18 of 77)

Languages: Finnish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 18 of 77
Taulukko 2-2
Vasemmalla sivulla olevat osat ja niiden kuvaukset (jatkoa)
Osa
Kuvaus
HUOMAUTUS:
Kun liitäntään kytketään jokin laite, tietokoneen
kaiuttimet poistetaan käytöstä.
Näyttö
Taulukko 2-3
Näytön osat ja niiden kuvaukset
Osa
Kuvaus
(1)
WLAN-antennit* (mallin mukaan 1 tai 2 kpl)
Lähettävät ja vastaanottavat langattomien laitteiden signaaleja
langattomissa lähiverkoissa (WLAN).
(2)
Sisäiset mikrofonit
Tallentavat ääntä.
(3)
Kameran merkkivalo
Valo palaa: Kamera on käytössä.
(4)
Kamera
Mahdollistaa videokeskustelut sekä videoiden ja pysäytyskuvien
tallentamisen. Kameran käyttäminen, katso
Kameran käyttäminen
sivulla
18
. Tietyt kamerat mahdollistavat kirjautumisen Windowsiin
kasvojen tunnistuksella salasanan sijasta. Lisätietoja on kohdassa
Windows Hellon käyttö (vain tietyt tuotteet)
sivulla
40
.
HUOMAUTUS:
Kameran toiminnot vaihtelevat kameran laitteiston
ja tuotteeseen asennetun ohjelmiston mukaan.
*Antennit eivät näy tietokoneen ulkopuolelle. Jotta signaalitaso olisi paras mahdollinen, varmista, että antennien välittömässä
läheisyydessä ei ole esteitä.
Langattomia laitteita koskevat säädökset löydät
Sähköviranomaisten ilmoitukset ja turvallisuus- ja ympäristöohjeet
-oppaan omaa
maatasi tai aluettasi koskevasta osasta.
Tämän oppaan avaaminen:
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun
HP-ohjeet
ja valitse sitten
HP-ohjeet
.
6
Luku 2
Perehtyminen tietokoneeseen
Sample