HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 17 of 77)

Languages: Finnish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 17 of 77
Vasemmalla sivulla näkyvät
Taulukko 2-2
Vasemmalla sivulla olevat osat ja niiden kuvaukset
Osa
Kuvaus
(1)
RJ-45-liitäntä (verkkoliitäntä) / tilan
merkkivalot
Tähän voidaan kytkeä verkkokaapeli.
Valkoinen: verkkoyhteys on muodostettu.
Keltainen: verkossa on toimintaa.
(2)
HDMI-portti
Tähän voidaan kytkeä valinnainen video- tai äänilaite,
esimerkiksi teräväpiirtotelevisio, jokin muu yhteensopiva
digitaali- tai äänilaite tai nopea High-Definition Multimedia
Interface (HDMI) -laite.
(3)
USB Type-C -portti
Yhdistää USB-laitteen, kuten matkapuhelimen, kameran,
aktiivisuusmittarin tai älykellon ja tarjoaa tiedonsiirtoa.
HUOMAUTUS:
Kaapelit, sovittimet tai kumpikin (hankittava
erikseen) voivat olla tarpeen.
(4)
Aseman merkkivalo (vain tietyissä tuotteissa)
Vilkkuva valkoinen: kiintolevy on käytössä.
(5)
Virran merkkivalo
Valo palaa: tietokone on käynnissä.
Valo vilkkuu: (vain tietyissä tuotteissa): tietokone on
lepotilassa, joka on virransäästötila. Tietokone katkaisee
näytön ja muiden tarpeettomien komponenttien virran.
Valo ei pala: Tietokonemallin mukaan tietokone on
sammutettu, horrostilassa tai lepotilassa. Horrostila on
virransäästötila, jossa käytetään mahdollisimman vähän
virtaa.
(6)
Äänilähdön (kuulokkeiden) /äänitulon
(mikrofonin) yhdistelmäliitäntä
Tähän voidaan kytkeä valinnaiset vahvistimeen kytketyt
stereokaiuttimet, kuulokkeet, nappikuulokkeet tai television
äänijohto. Liitäntään voidaan kytkeä myös kuulokemikrofoni.
Liitäntä ei tue valinnaisia erillisiä mikrofoneja.
VAROITUS!
Säädä äänenvoimakkuus, ennen kuin asetat
kuulokkeet, nappikuulokkeet tai kuulokemikrofonin päähäsi.
Liian suureksi säädetty äänenvoimakkuus voi aiheuttaa
kuulovaurioita. Lisää turvallisuusohjeita on
Sähkötarkastusviranomaisten ilmoitukset ja turvallisuus- ja
ympäristöohjeet
-oppaassa.
Tämän oppaan avaaminen:
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun
HP-ohjeet
ja valitse
sitten
HP-ohjeet
.
Vasemmalla sivulla näkyvät
5
Sample