HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 8 of 80)

Languages: Croatian
Pages:80
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 80
Povezivanje slušalica s mikrofonom
.................................................................................................
21
Upotreba postavki zvuka
..................................................................................................................
21
Upotreba videoznačajke
......................................................................................................................................
21
Povezivanje videouređaja pomoću HDMI kabela (samo određeni proizvodi)
..................................
22
Postavljanje HDMI zvuka
................................................................................................
22
Otkrivanje bežičnih zaslona kompatibilnih sa standardom Miracast i povezivanje s njima
(samo odabrani proizvodi)
................................................................................................................
23
Korištenje prijenosa podataka
............................................................................................................................
23
Povezivanje uređaja pomoću USB Type-C priključka (samo odabrani proizvodi)
............................
24
5
Navigacija po zaslonu
..................................................................................................................................
25
Dodirna pločica (TouchPada) i geste dodirnog zaslona
......................................................................................
25
Dodir
..................................................................................................................................................
25
Zumiranje pincetnim pokretom s dva prsta
......................................................................................
26
Klizanje s dva prstima (dodirna pločica i precizna dodirna pločica)
.................................................
26
Dodir s dva prsta (dodirna pločica i precizna dodirna pločica)
.........................................................
26
Dodir s tri prsta (dodirna pločica i precizna dodirna pločica)
...........................................................
27
Dodir s četiri prsta (dodirna pločica i precizna dodirna pločica)
.......................................................
27
Povlačenje trima prstima (dodirna pločica i precizna dodirna pločica)
............................................
28
Prelazak s četiri prsta (precizna dodirna pločica)
.............................................................................
28
Klizanje jednim prstom (dodirni zaslon)
...........................................................................................
29
Pomoću dodatne tipkovnice ili miša
....................................................................................................................
29
Upotrebom tipkovnice na zaslonu (samo odabrani proizvodi)
...........................................................................
29
6
Upravljanje napajanjem
...............................................................................................................................
30
Upotreba stanja mirovanja i hibernacije
.............................................................................................................
30
Pokretanje stanja mirovanja i izlaz iz njega
......................................................................................
30
Pokretanje stanja hibernacije i izlaz iz njega (samo odabrani proizvodi)
........................................
31
Isključivanje računala
..........................................................................................................................................
31
Korištenje ikone Napajanje i Mogućnosti napajanja
...........................................................................................
32
Rad uz baterijsko napajanje
................................................................................................................................
32
Korištenje HP-ove značajke brzog punjenja (samo neki proizvodi)
.................................................
32
Prikaz napunjenosti baterije
.............................................................................................................
33
Pronalaženje informacija o bateriji u programu HP Support Assistant (samo odabrani
proizvodi)
...........................................................................................................................................
33
Ušteda energije baterije
....................................................................................................................
33
Prepoznavanje niskih razina napunjenosti baterije
.........................................................................
33
Rješavanje niske razine napunjenosti baterije
.................................................................................
34
Rješavanje niske razine napunjenosti baterije kad je dostupno vanjsko napajanje
......
34
Rješavanje niske razine napunjenosti baterije kada nema dostupnog izvora
napajanja
.........................................................................................................................
34
viii
Sample