HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 74 of 80)

Languages: Croatian
Pages:80
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 74 of 80
zapošljavanje, informacije i komunikaciju. Taj se zakon odnosi na tijela države Ontario, zakonodavnu
skupštinu, svaku imenovanu tvrtku ili ustanovu u javnom sektoru te svaku osobu ili tvrtku/ustanovu koja
pruža robu, usluge ili objekte javnosti ili trećim stranama, a ima barem jednog zaposlenika u Ontario. Mjere
pristupačnosti moraju se implementirati najkasnije 1. siječnja 2025. Dodatne informacije potražite u
članku o
zakonu o pristupačnosti za stanovnike države Ontario s invaliditetom (AODA)
.
Europa
Objavljen je zahtjev EU-a 376 ETSI Tehničko izvješće ETSI DTR 102 612: "Ljudski čimbenici (HF); europski
zahtjevi za pristupačnost za javnu nabavu proizvoda i usluga na području informacijskih i komunikacijskih
tehnologija (zahtjev Europske komisije M 376, faza 1)".
Pozadina: tri europske organizacije za standardizaciju oformile su dva usporedna projektna tima radi
izvršavanja poslova navedenih u dokumentu Europske komisije "Zahtjev 376 upućen CEN-u, CENELEC-u i ETSI-
ju kojim se podržavaju zahtjevi za pristupačnost pri javnoj nabavi proizvoda i usluga u području informacijskih
i komunikacijskih tehnologija".
Izvršna grupa ETSI TC Human Factors Specialist Task Force 333 razvila je ETSI DTR 102 612. Dodatne
pojedinosti o izvršenom poslu grupe STF333 (na primjer, Uvjeti referenci,
VSHFLƬNDFLMH
detaljnih radnih
zadataka, vremenski plan posla, prethodne skice, popis primljenih komentara i načini obraćanja
zaposlenicima) potražite na stranici
Special Task Force 333
.
Dijelove koji se odnose na procjenu prikladnog testiranja i shemi sukladnosti izradio je paralelni projekt,
detaljno opisan u dokumentu CEN BT/WG185/PT. Dodatne informacije potražite na web-mjestu projektnog
tima CEN-a. Dva su projekta usko koordinirana.
Projektni tim CEN-a
Zahtjev Europske komisije za e-pristupačnost (PDF 46 kB)
Velika Britanija
Zakon o diskriminaciji osoba s invaliditetom (DDA) iz 1995. donesen je da bi web-stranice postale pristupačne
slijepima i invalidima u Velikoj Britaniji.
Pravilnici W3C za VB
Australija
Australska je vlada objavila plan implementacije dokumenta
Smjernice za pristupačnost web-sadržaja 2.0
.
Sve web-stranice australske vlade morat će biti sukladne razini A do 2012 te razini AA do 2015. Novi će
standard zamijeniti WCAG 1.0, koji je predstavljen kao obavezni preduvjet za agencije 2000.
U svijetu
JTC1 Special Working Group on Accessibility (SWG-A)
G3ict: Globalna inicijativa za inkluzivni ICT
Talijanski zakon o pristupačnosti
W3C Web Accessibility Initiative (WAI)
Korisni resursi o pristupačnosti i veze
Sljedeće tvrtke ili ustanove mogle bi biti dobri resursi za informacije o invaliditetu i dobnim ograničenjima.
62
Poglavlje 14
Pristupačnost
Sample