HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 73 of 80)

Languages: Croatian
Pages:80
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 73 of 80
Zakonodavstvo i propisi
Pristupačnost IT-a i informacija postalo je područje od sve veće zakonske važnosti. U ovom se odjeljku navode
veze na informacije o ključnim zakonima, propisima i standardima.
Sjedinjene Američke Države
Kanada
Europa
Velika Britanija
Australija
U svijetu
Sjedinjene Američke Države
Odjeljak 508 Zakona o rehabilitaciji navodi da uredi moraju
LGHQWLƬFLUDWL
koji se standardi primjenjuju na
nabavu ICT-a, izvršiti istraživanje tržišta radi utvrđivanja dostupnosti pristupačnih proizvoda i servisa te
dokumentirati rezultate istraživanja tržišta. Sljedeći resursi nude pomoć pri zadovoljavanju preduvjeta
Odjeljka 508
www.section508.gov
Kupnja pristupačnih tehnologija
Američki odbor za pristupačnost trenutno ažurira standarde Odjeljka 508. Na taj će se način odgovoriti na
nove tehnologije i ostala područja u kojima je potrebno izmijeniti standarde. Dodatne informacije potražite na
stranici
Section 508 Refresh
.
Odjeljak 255 Zakona o telekomunikacijama zahtijeva omogućivanje pristupa telekomunikacijskim
proizvodima i uslugama osobama s invaliditetom. FCC-ove odluke obuhvaćaju svu hardversku i softversku
opremu telefonske mreže i telekomunikacijsku opremu koja se koristi kod kuće ili u uredu. Takva oprema
obuhvaća telefone, bežične slušalice, faks-uređaje, telefonske tajnice i dojavljivače. FCC-ove odluke
obuhvaćaju i osnovne i specijalne telekomunikacijske usluge, uključujući redovne telefonske pozive, pozive na
čekanju, brzo biranje, prosljeđivanje poziva, računalnu pomoć za imenik, nadzor poziva,
LGHQWLƬNDFLMX
pozivatelja, praćenje poziva i ponovno biranje te glasovnu poštu i interaktivne sustave glasovnog odgovora
koji pozivateljima nude izbornike za odabir. Dodatne informacije potražite u
informacijama o Odjeljku 255
Federalne komisije za komunikacije
.
21st Century Communications and Video Accessibility Act (CVAA)
CVAA ažurira savezni zakon o komunikacijama radi povećanja razine pristupa modernoj komunikaciji osobama
s invaliditetom ažuriranjem zakona o pristupačnosti donesenog osamdesetih i devedesetih godina 20.
stoljeća radi obuhvaćanja novih digitalnih, širokopojasnih i mobilnih inovacija. Propise je izvršio FCC i
dokumentirao kao 47 CFR, dio 14 i dio 79.
FCC-ov vodič za CVAA
Ostali američki zakoni i inicijative
Zakon o Amerikancima s invaliditetom (ADA), Zakon o telekomunikacijama, Zakon o rehabilitaciji i ostali
Kanada
Zakon o pristupačnosti za stanovnike države Ontario s invaliditetom donesen je da bi se razvili i
implementirali standardi za omogućivanje pristupačnosti robama, uslugama i objektima stanovnicima
Ontarija s invaliditetom te da bi se osobe s invaliditetom uključile u razvoj standarda pristupačnosti. Prvi
standard tog zakona standard je servisa za korisnike, ali u procesu razvoja su i standardi za prijevoz,
Standardi i zakonodavstvo
61
Sample