HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 72 of 80)

Languages: Croatian
Pages:80
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 72 of 80
Informacije o Microsoftovoj pristupačnosti (Windows 7, Windows 8, Windows 10, Microsoft
2ƫLFH´
Informacije o pristupačnosti na Googleovim proizvodima (Android, Chrome, Google Apps)
Pomoćne tehnologije sortirane prema vrsti oštećenja
Pomoćne tehnologije sortirane prema vrsti proizvoda
Dobavljači pomoćnih tehnologija s opisima proizvoda
Assistive Technology Industry Association (ATIA)
Standardi i zakonodavstvo
Standardi
Odjeljak 508 standarda Federal Acquisition Regulation (FAR) stvorio je američki odbor za pristupačnost radi
rješavanja pristupa informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji (ICT) za osobe s tjelesnim, osjetilnim ili
kognitivnim poteškoćama. Standardi sadrže tehničke kriterije karakteristične za različite vrste tehnologija, te
preduvjete utemeljene na performansama koji se fokusiraju na funkcionalne mogućnosti obuhvaćenih
proizvoda. Posebni kriteriji obuhvaćaju softverske aplikacije i operacijske sustave, web-informacije i
aplikacije, računala, telekomunikacijske proizvode, videosadržaje i multimedijske sadržaje te samostalne
zatvorene proizvode.
Zahtjev 376 – EN 301 549
Standard EN 301 549 stvorila je Europska unija unutar zahtjeva 376 kao osnovu mrežnog alata za javnu
nabavu ICT proizvoda. Standard određuje funkcionalne preduvjete pristupačnosti primjenjive na ICT proizvode
i servise zajedno s opisom testnih postupaka i metodologije procjene za svaki preduvjet pristupačnosti.
Smjernice za osiguravanje pristupačnosti mrežnih sadržaja (Web Content Accessibility
Guidelines, WCAG)
Smjernice za osiguravanje pristupačnosti mrežnih sadržaja (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG)
radne skupine Web Accessibility Initiative (WAI) organizacije W3C web-dizajnerima i razvojnim inženjerima
pojednostavnjuje stvaranje web-mjesta koja bolje zadovoljavaju potrebe osoba s invaliditetom ili dobnim
ograničenjima. WCAG potiče pristupačnost u velikom broju web-sadržaja (tekst, slike, audio i videosadržaj) i
web-aplikacija. WCAG se može precizno testirati, jednostavno ga je shvatiti i koristiti, a web-dizajnerima
omogućuje
ƮHNVLELOQRVW
i inovativnost. WCAG 2.0 odobren je kao
ISO/IEC 40500:2012.
WCAG posebno rješava prepreke za pristupanje webu na koje nailaze osobe s vizualnim, slušnim, tjelesnim,
kognitivnim i neurološkim oštećenjima te stariji korisnici interneta s potrebama za pristupačnošću. WCAG 2.0
pruža karakteristike pristupačnog sadržaja:
Pojmljivost
(na primjer, rješavanjem tekstnih alternativa za slike, titlova za zvuk, prilagodljivosti
prezentacije i kontrasta boja)
Operabilnost
(rješavanjem tipkovničkog pristupa, kontrastom boja, vremenom unosa, izbjegavanjem
napadaja i mogućnošću navigacije)
Razumljivost
(rješavanjem čitljivosti, prediktivnosti i pomoći pri unosu)
Robusnost
(na primjer, rješavanjem kompatibilnosti s pomoćnim tehnologijama)
60
Poglavlje 14
Pristupačnost
Sample