HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 70 of 80)

Languages: Croatian
Pages:80
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 70 of 80
14
Pristupačnost
Pristupačnost
HP-ov je cilj u temelje svoje tvrtke ugraditi raznolikost, uključivost i ravnotežu poslovnog i privatnog vremena,
i to se odražava u svemu što radimo. Ovdje navodimo nekoliko primjera kako nam razlike omogućuju
stvaranje inkluzivnog okruženja usredotočenog na povezivanje osoba s tehnologijom širom svijeta.
Pronalaženje potrebnih tehnoloških alata
Tehnologija može osloboditi vaše ljudske potencijale. Pomoćna tehnologija uklanja prepreke i
pojednostavnjuje stvaranje neovisnosti kod kuće, na poslu i u zajednici. Pomoćne tehnologije pridonose
povećanju, održavanju i poboljšanju funkcionalnih mogućnosti elektroničke i informacijske tehnologije.
Dodatne informacije potražite u odjeljku
Pronalaženje najbolje pomoćne tehnologije
na stranici
59
.
Naša misija
HP predano pruža proizvode i usluge dostupne osobama s invaliditetom. Ta predanost podržava ciljeve
različitosti naše tvrtke i jamči dostupnost pogodnosti tehnologije svima.
Naš je cilj pristupačnosti dizajnirati, proizvoditi i prodavati proizvode i usluge koje mogu učinkovito koristiti
svi, uključujući osobe s invaliditetom, samostalno ili uz odgovarajuće pomoćne uređaje.
Da bismo postigli cilj, Pravilnik pristupačnosti utvrđuje sedam ključnih ciljeva koji će voditi akcije naše tvrtke.
Od svih HP-ovih voditelja i zaposlenika očekuje se da podržavaju te ciljeve i njihovu implementaciju u skladu
sa svojim ulogama i odgovornostima:
Podignite razinu svijesti o problemima pristupačnosti unutar tvrtke, a zaposlenicima pružite obuku
potrebnu za dizajniranje, proizvodnju, prodaju i isporuku dostupnih proizvoda i usluga.
Razvijte smjernice pristupačnosti za proizvode i usluge, a grupe za razvoj proizvoda smatrajte
odgovornima za implementiranje tih smjernica kada je to kompetitivno, tehnički i ekonomski moguće.
U razvoj smjernica pristupačnosti te dizajniranje i testiranje proizvoda i usluga uključite osobe s
invaliditetom.
Dokumentirajte značajke pristupačnosti i objavite informacije o našim proizvodima i servisima u
pristupačnom obliku.
Uspostavite odnose s vodećim davateljima pomoćnih tehnologija i rješenja.
Podržite interno i vanjsko istraživanje i razvoj koji će poboljšati pomoćnu tehnologiju relevantnu za naše
proizvode i servise.
Pružite podršku industrijskim standardima i smjernicama pristupačnosti te sudjelujte u njima.
IAAP (International Association of Accessibility Professionals)
IAAP je
QHSURƬWQD
udruga usredotočena na poboljšanje profesije pristupačnosti putem umrežavanja,
obrazovanja i
FHUWLƬFLUDQMD³
Cilj je profesionalcima koji se bave pristupačnošću pomoći pri razvijanju i
poboljšanju karijera te tvrtkama ili ustanovama pojednostavniti integriranje pristupačnosti u proizvode i
infrastrukturu.
58
Poglavlje 14
Pristupačnost
Sample