HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 69 of 80)

Languages: Croatian
Pages:80
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 69 of 80
13
Elektrostatički izboj
Elektrostatičko pražnjenje otpuštanje je statičkog elektriciteta kada se dva predmeta dotaknu – na primjer,
šok koji osjetite kada hodate po tepihu i dodirnete metalnu kvaku.
Pražnjenje statičkog elektriciteta iz prstiju ili drugih elektrostatičkih vodiča može oštetiti elektroničke
komponente.
VAŽNO:
Da biste spriječili pojavu oštećenja na računalu, oštećivanje pogona ili gubitak podataka, slijedite
ove mjere opreza:
Ako u uputama za uklanjanje ili instalaciju stoji da isključite računalo iz izvora napajanja, najprije ga
pravilno uzemljite.
Komponente čuvajte u njihovim spremnicima koji su zaštićeni od elektrostatičkog izboja dok ih ne
budete bili spremni ugraditi.
Izbjegavajte dodirivanje kontakata, vodiča i sklopova. Rukujte elektroničkim komponentama što je
manje moguće.
Koristite nemagnetske alate.
Prije rukovanja komponentama ispraznite statički elektricitet dodirivanjem neobojane metalne površine.
Ako uklonite komponentu, stavite je u spremnik koji je zaštićen od elektrostatičkog izboja.
57
Sample