HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 68 of 80)

Languages: Croatian
Pages:80
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 68 of 80
Tablica 12-1
6SHFLƬNDFLMH
za istosmjerni izvor napajanja (Nastavak)
Ulazno napajanje
Nazivna vrijednost
19,5 V istosmjernog napona pri 16,92 A – 330 W
Priključak za istosmjerni napon na
HP-ovu vanjskom napajanju
(samo odabrani proizvodi)
NAPOMENA:
ovaj proizvod dizajniran je za IT sustave napajanja u Norveškoj s međufaznim naponom ne
višim od 240 V rms.
Radno okruženje
Tablica 12-2
6SHFLƬNDFLMH
radnog okruženja
Faktor
Metričke vrijednosti
SAD
Temperatura
Uključeno
od 5 °C do 35 °C
od 41 °F do 95 °F
Isključeno
od -20 °C do 60 °C
od -4 °F do 140 °F
Relativna vlaga
(bez kondenzacije)
Uključeno
od 10 % do 90 %
od 10 % do 90 %
Isključeno
od 5 % do 95 %
od 5 % do 95 %
Najveća visina
(bez stlačivanja)
Uključeno
od -15 m do 3.048 m
od -50 stopa do 10.000 stopa
Isključeno
od -15 m do 12.192 m
od -50 stopa do 40.000 stopa
56
Poglavlje 12
Tehnički podaci
Sample