HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 61 of 80)

Languages: Croatian
Pages:80
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 61 of 80
Kada HP PC Hardware Diagnostics Windows otkrije pogrešku koja zahtijeva zamjenu hardvera, generira se 24-
znamenkasti ID kvara. Ako vam je potrebna pomoć pri rješavanju problema, učinite sljedeće:
Odaberite
Get Support
(Zatražite podršku), a zatim upotrijebite mobilni uređaj da biste skenirali QR kod
koji će se prikazati na sljedećem zaslonu. HP-ova služba za pomoć korisnicima – prikazat će se stranica
servisnog centra na kojoj će automatski biti upisani ID kvara i broj proizvoda. Slijedite upute na zaslonu.
– ili –
Obratite se podršci i navedite ID kvara.
NAPOMENA:
da biste pokrenuli dijagnostiku na konvertibilnom računalu, računalo mora biti u načinu
prijenosnog računala i morate koristiti priključenu tipkovnicu.
NAPOMENA:
ako morate zaustaviti dijagnostički test, pritisnite
esc
.
Pokretanje alata HP PC Hardware Diagnostics UEFI
Da biste pokrenuli HP PC Hardware Diagnostics (UEFI), slijedite korake u nastavku:
1.
Uključite ili ponovno pokrenite računalo te nakratko pritisnite tipku
esc
.
2.
Pritisnite tipku
f2
.
BIOS traži dijagnostičke alate na tri mjesta, sljedećim redoslijedom:
a.
Povezivanje s USB izbrisivim memorijskim pogonom
NAPOMENA:
da biste preuzeli alat HP PC Hardware Diagnostics UEFI na USB izbrisivi memorijski
pogon, pročitajte
Preuzimanje najnovije verzije alata HP PC Hardware Diagnostics UEFI
na stranici
49
.
b.
Tvrdi disk
c.
BIOS
3.
Kada se otvori dijagnostički alat, odaberite vrstu dijagnostičkog testa koji želite pokrenuti, a potom
slijedite upute na zaslonu.
Preuzimanje alata HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na USB izbrisivi memorijski
pogon
Preuzimanje alata HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na USB izbrisivi memorijski pogon može biti korisno u
sljedećim situacijama:
ako HP PC Hardware Diagnostics UEFI nije obuhvaćen unaprijed instaliranom slikom
ako HP PC Hardware Diagnostics UEFI nije obuhvaćen particijom HP Tool
ako je tvrdi disk oštećen
NAPOMENA:
upute za preuzimanje alata HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) isključivo su na engleskom
jeziku, a da biste preuzeli i stvorili okruženje za podršku pomoću alata HP UEFI, morate koristiti računalo sa
sustavom Windows jer se nude samo .exe datoteke.
Preuzimanje najnovije verzije alata HP PC Hardware Diagnostics UEFI
Preuzimanje najnovije verzije alata HP PC Hardware Diagnostics UEFI na USB izbrisivi memorijski pogon:
1.
Idite na
go/techcenter/pcdiags
. Prikazuje se početna stranica HP PC Diagnostics.
2.
Odaberite
Download HP Diagnostics UEFI
(Preuzmi HP Diagnostics UEFI), a zatim
Run
(Pokreni).
Korištenje alata HP PC Hardware Diagnostics UEFI
49
Sample