HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 60 of 80)

Languages: Croatian
Pages:80
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 60 of 80
Preuzimanje alata HP PC Hardware Diagnostics Windows
Upute za preuzimanje alata HP PC Hardware Diagnostics Windows dostupne su samo na engleskom
jeziku.
Da biste preuzeli taj alat, morate koristiti računalo sa sustavom Windows jer su dostupne samo .exe
datoteke.
Preuzimanje najnovije verzije alata HP PC Hardware Diagnostics Windows
Da biste preuzeli HP PC Hardware Diagnostics Windows, slijedite korake u nastavku:
1.
Idite na
go/techcenter/pcdiags
. Prikazuje se početna stranica HP PC Diagnostics.
2.
Odaberite
Download HP Diagnostics Windows
(Preuzmi HP Diagnostics Windows)i zatim odaberite
lokaciju na racunalu ili USB izbrisivom pogonu.
Alat će se preuzeti na odabrano mjesto.
Preuzimanje alata HP Hardware Diagnostics Windows po nazivu ili broju proizvoda (samo
odabrani proizvodi)
NAPOMENA:
za neke je proizvode softver potrebno preuzeti na USB izbrisivi memorijski pogon prema
nazivu ili broju proizvoda.
Da biste preuzeli HP PC Hardware Diagnostics Windows prema nazivu ili broju proizvoda, slijedite korake u
nastavku:
1.
Idite na
support
.
2.
Odaberite
Get software and drivers
(Preuzmite softver i upravljačke programe), odaberite vrstu
proizvoda, a zatim u prikazani okvir za pretraživanje unesite naziv ili broj proizvoda.
3.
U odjeljku
Diagnostics
(Dijagnostika) odaberite
Download
(Preuzmi), a zatim slijedite upute na zaslonu
da biste odabrali određenu verziju dijagnostike sustava Windows koja će se preuzeti na vaše računalo ili
USB izbrisivi pogon.
Alat će se preuzeti na odabrano mjesto.
Instaliranje alata HP PC Hardware Diagnostics Windows
Da biste instalirali HP PC Hardware Diagnostics Windows, slijedite korake u nastavku:
Na računalu ili USB izbrisivom memorijskom pogonu pronađite mapu u kojoj se nalazi preuzeta .exe
datoteka, dvokliknite je pa slijedite upute na zaslonu.
Korištenje alata HP PC Hardware Diagnostics UEFI
NAPOMENA:
za računala sa sustavom Windows 10 S, da biste preuzeli i stvorili okruženje za podršku
pomoću alata HP UEFI, morate koristiti računalo sa sustavom Windows i USB izbrisivi memorijski pogon jer se
nude samo .exe datoteke. Dodatne informacije potražite u odjeljku
Preuzimanje alata HP PC Hardware
Diagnostics (UEFI) na USB izbrisivi memorijski pogon
na stranici
49
.
HP PC Hardware Diagnostics UEFI (engl.
8QLƬHG
Extensible Firmware Interface) omogućuje pokretanje
dijagnostičkih testova kojima se utvrđuje funkcionira li hardver računala ispravno. Alat se pokreće izvan
operacijskog sustava radi detektiranja hardverskih kvarova od problema koje uzrokuju operacijski sustav ili
druge softverske komponente.
Ako PC ne pokreće Windows, HP PC Hardware Diagnostics UEFI može dijagnosticirati hardverske probleme.
48
Poglavlje 10
Korištenje alata HP PC Hardware Diagnostics
Sample