HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 53 of 80)

Languages: Croatian
Pages:80
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 53 of 80
Postavljanje lozinki u programu Setup Utility (BIOS)
Tablica 8-2
Vrste lozinki za BIOS i njihove funkcije
Lozinka
Funkcija
Administratorska lozinka
Potrebno ju je unijeti svaki put kada pristupite programu
Setup Utility (BIOS).
Ako zaboravite administratorsku lozinku, nećete moći
pristupiti programu Setup Utility (BIOS).
Lozinka pri uključivanju
Potrebno ju je unijeti prilikom svakog uključivanja ili
ponovnog pokretanja računala.
Ako zaboravite lozinku pri uključivanju, nećete moći uključiti
ni ponovno pokrenuti računalo.
Da biste postavili, promijenili ili izbrisali administratorsku lozinku ili lozinku pri uključivanju u programu Setup
Utility (BIOS), učinite sljedeće:
VAŽNO:
promjene u programu Setup Utility (BIOS) valja provoditi iznimno oprezno. Pogreške mogu spriječiti
pravilno funkcioniranje računala.
1.
Pokrenite Setup Utility (BIOS):
Računala ili tablet-računala s tipkovnicom:
Uključite ili ponovno pokrenite računalo i brzo pritisnite
esc
, a zatim pritisnite
f10
.
Tablet-računala bez tipkovnice:
1.
Uključite ili ponovo pokrenite tablet-računalo te brzo pritisnite i držite gumb za povećanje
glasnoće.
- ili -
Uključite ili ponovo pokrenite tablet-računalo te brzo pritisnite i držite gumb za smanjivanje
glasnoće.
- ili -
Uključite ili ponovo pokrenite tablet-računalo te brzo pritisnite i držite gumb sustava
Windows.
2.
Dodirnite
f10
.
2.
Odaberite
Security
(Sigurnost), a zatim slijedite upute na zaslonu.
Da biste spremili promjene, odaberite
Exit
(Izađi), zatim
Save Changes and Exit
(Spremi promjene i izađi), a
potom
Yes
(Da).
NAPOMENA:
ako koristite tipke sa strelicama da biste označili odabir, morate pritisnuti
enter
.
Vaše će promjene stupiti na snagu kada ponovno pokrenete računalo.
Windows Hello (samo na nekim proizvodima)
Na proizvodima s čitačem otiska prsta ili infracrvenom kamerom možete koristiti Windows Hello i prijaviti se
povlačenjem prsta ili pogledom u kameru.
Windows Hello (samo na nekim proizvodima)
41
Sample