HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 51 of 80)

Languages: Croatian
Pages:80
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 51 of 80
Putovanje ili transport računala
Ako želite putovati s računalom ili ga morate transportirati, slijedite ove upute da biste sačuvali uređaj.
Pripremite računalo za putovanje ili transport:
sigurnosno kopirajte svoje podatke na vanjski pogon
izvadite sve diskove i sve vanjske medijske kartice, primjerice memorijske kartice
isključite, a zatim odspojite sve vanjske uređaje
isključite računalo
Ponesite sa sobom sigurnosnu kopiju podataka. Sigurnosnu kopiju čuvajte odvojeno od računala.
Ako putujete zrakoplovom, nosite računalo kao ručnu prtljagu; ne prijavljujte ga s ostalom prtljagom.
OPREZ:
izbjegavajte izlaganje pogona magnetskim poljima. Sigurnosni uređaji s magnetskim poljima
uključuju sigurnosne prolazne uređaje u zračnim lukama i sigurnosne palice. Pokretne trake u zračnim
lukama i slični sigurnosni uređaji koji provjeravaju ručnu prtljagu upotrebljavaju rendgenske zrake
umjesto magneta i ne štete pogonima.
Ako tijekom leta namjeravate upotrebljavati računalo, slušajte obavijesti tijekom leta koje će vam reći
kada je to dopušteno. Upotreba računala tijekom leta ovisi o pravilima avioprijevoznika.
Transportirate li računalo ili pogon, uporabite odgovarajuće zaštitno pakiranje, a na pakiranje napišite
"LOMLJIVO".
Korištenje bežičnih uređaja može biti ograničeno u nekim okruženjima. Takva se ograničenja mogu
primjenjivati u zrakoplovima, u bolnicama, blizu eksplozivnih sredstava te na opasnim mjestima. Ako
niste sigurni koja pravila vrijede za upotrebu bežičnog uređaja u računalu, zatražite dopuštenje za
korištenje računala prije nego što ga uključite.
Ako putujete u inozemstvo, pridržavajte se sljedećih savjeta:
Provjerite carinska pravila koja se odnose na računala u svakoj zemlji ili regiji u koju namjeravate
putovati.
Provjerite preduvjete za kabel za napajanje i prilagodnik za svaku lokaciju na kojoj planirate rabiti
računalo. Napon, frekvencija i
NRQƬJXUDFLMH
utičnica mogu se razlikovati.
UPOZORENJE!
Da biste smanjili opasnost od električnog udara, požara ili oštećenja opreme,
računalo nemojte napajati putem pretvornika napona koji se prodaje za kućanske uređaje.
Putovanje ili transport računala
39
Sample