HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 45 of 80)

Languages: Croatian
Pages:80
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 45 of 80
Da biste koristili HP-ovu značajku brzog punjenja, isključite računalo, a zatim priključite prilagodnik
izmjenične struje na računalo i na vanjski izvor napajanja.
Prikaz napunjenosti baterije
Da biste vidjeli postotak preostalog punjenja baterije, postavite pokazivač miša iznad ikone
Napajanje
.
Pronalaženje informacija o bateriji u programu HP Support Assistant (samo
odabrani proizvodi)
Da biste pristupili podacima o bateriji, učinite sljedeće:
1.
Upišite
support
(podrška) u okvir za pretraživanje programske trake, a zatim odaberite aplikaciju
HP
Support Assistant
.
– ili –
Odaberite znak upitnika na programskoj traci.
2.
Odaberite
Otklanjanje poteškoća i popravci
, a zatim u odjeljku
Dijagnostika
odaberite
HP-ova
provjera baterije
. U slučaju da se prilikom provjere baterije utvrdi da je bateriju potrebno zamijeniti,
obratite se službi za podršku.
HP Support Assistant pruža sljedeće alate i informacije o bateriji:
HP-ovu provjeru baterije
informacije o vrstama baterija,
VSHFLƬNDFLMDPD²
vijeku trajanja i kapacitetu
Ušteda energije baterije
Da biste uštedjeli energiju baterije i maksimalno produljili njezin vijek trajanja:
smanjite osvjetljenje zaslona
isključite bežične uređaje kada ih ne upotrebljavate
odspojite vanjske uređaje koji nisu priključeni na vanjski izvor napajanja ako ih ne koristite, primjerice
vanjski tvrdi disk priključen na USB priključak
zaustavite, onemogućite ili izvadite vanjske medijske kartice koje ne upotrebljavajte
prije prestanka rada pokrenite stanje mirovanja ili isključite računalo
Prepoznavanje niskih razina napunjenosti baterije
Kada baterija koja je jedini izvor napajanja za računalo dosegne nisku ili kritičnu razinu napunjenosti, dolazi do
sljedećeg:
Žaruljica baterije (samo odabrani proizvodi) označava nisku ili kritičnu razinu napunjenosti baterije.
– ili –
Ikona Napajanje
prikazuje obavijest o niskoj ili kritičnoj razini napunjenosti baterije.
NAPOMENA:
dodatne informacije o ikoni Napajanje potražite u odjeljku
Korištenje ikone Napajanje i
Mogućnosti napajanja
na stranici
32
.
Rad uz baterijsko napajanje
33
Sample