HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 44 of 80)

Languages: Croatian
Pages:80
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 80
1.
Spremite svoj rad i zatvorite sve otvorene programe.
2.
Odaberite gumb
Start
, zatim ikonu
Uključi/isključi
, a potom
Isključi
.
Ako računalo ne reagira i vi ne možete upotrebljavati prethodne postupke isključivanja, isprobajte sljedeće
izvanredne postupke prema priloženom redoslijedu:
Pritisnite
ctrl
+
alt
+
delete
, zatim kliknite ikonu
Uključi/isključi
, a potom odaberite
Isključi
.
Pritisnite i držite gumb za uključivanje i isključivanje najmanje 10 sekundi.
Ako vaše računalo sadrži bateriju koju može zamijeniti korisnik (samo odabrani proizvodi), isključite
računalo s vanjskog napajanja, a zatim uklonite bateriju.
Korištenje ikone Napajanje i Mogućnosti napajanja
Ikona Napajanje
nalazi se na programskoj traci sustava Windows. Ikona napajanja omogućuje brzi
pristup postavkama napajanja i prikaz preostalog kapaciteta baterije.
Da biste vidjeli postotak preostalog punjenja baterije, postavite pokazivač miša iznad ikone
Napajanje
.
Da biste koristili mogućnosti napajanja, desnom tipkom miša kliknite ikonu
Napajanje
, a zatim
odaberite
Mogućnosti napajanja
.
Različite ikone napajanja upućuju na to napaja li se računalo iz baterije ili iz vanjskog napajanja. Postavljanjem
pokazivača miša iznad ikone prikazuje se poruka ako se napunjenost baterije smanji na kritičnu razinu.
Rad uz baterijsko napajanje
UPOZORENJE!
Da biste smanjili rizik od mogućih sigurnosnih problema, upotrijebite samo bateriju koja je
došla s računalom, zamjensku bateriju koju je dao HP ili kompatibilnu bateriju kupljenu pri HP-u.
Kada se u računalu nalazi napunjena baterija, a računalo nije spojeno na vanjsko napajanje, radit će na
baterijskom napajanju. Kada je računalo isključeno i odspojeno iz vanjskog napajanja, baterija u računalu
polagano se prazni. Računalo prikazuje poruku kada napunjenost baterije dostigne nisku ili kritičnu razinu.
Vijek trajanja baterije računala ovisi o postavkama upravljanja napajanjem, programima koji se na njemu
izvode, svjetlini zaslona, vanjskim uređajima koji su povezani s računalom i ostalim čimbenicima.
NAPOMENA:
kada od računala odvojite vanjsko napajanje, svjetlina prikaza automatski se smanjuje radi
štednje baterije. Na određenim modelima računala možete mijenjati
JUDƬèNH
kontrolere da biste očuvali
napunjenost baterije.
Korištenje HP-ove značajke brzog punjenja (samo neki proizvodi)
HP-ova značajka brzog punjenja omogućuje vam brzo punjenje baterije računala. Vrijeme punjenja može
odstupati za +/-10 %. Ovisno o modelu računala i HP-ovu prilagodniku izmjeničnog napona koji ste dobili uz
računalo, HP-ova značajka brzog punjenja funkcionira na neki ili neke od sljedećih načina:
Ako je preostala razina napunjenosti baterije između 0 i 50 %, baterija će se do 50 % ukupnog kapaciteta
napuniti za najviše 30 do 45 minuta, ovisno o modelu Vašeg računala.
Ako je preostala razina napunjenosti baterije između 0 i 90 %, baterija će se do 90 % ukupnog kapaciteta
napuniti za najviše 90 minuta.
32
Poglavlje 6
Upravljanje napajanjem
Sample